MMC gaat live met het digitale verpleegkundig dossier

0
298

Na de start van het digitale medisch dossier, de digitale medicatievoorschrijving en de digitale labaanvragen in een eerdere fase, gaan nu de verpleegafdelingen van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven digitaal. De drie verpleegafdelingen, gynaecologie, oncologie en orthopedie zijn in het voorjaar succesvol van start gegaan met het verpleegkundig elektronisch dossier (EVD). Na de evaluatie van deze voorlopers volgt in het najaar de gefaseerde uitrol over de andere verpleegafdelingen.
In het Máxima merken al veel patienten dat hun gegevens niet meer in een papieren maar in een digitaal dossier worden vastgelegd. Ook op de verpleegafdelingen wordt nu het digitale dossier ingevoerd. De behandelaars van onze patienten hebben daarmee de benodigde gegevens altijd volledig, op een veilige manier, bij de hand. En patienten hoeven niet steeds al hun gegevens opnieuw door te geven.
Het doel van het elektronisch verpleegkundig dossier is om uniformiteit en duidelijkheid te brengen in de verpleegkundige dossiers. De verschillende papieren versies van het dossier zijn teruggebracht naar één dossier dat ziekenhuisbreed ingezet gaat worden. De verpleegkundigen die bij de pilot betrokken zijn, zijn zeer enthousiast. Guus Cools, verpleegkundige op afdeling oncologie ziet grote voordelen van kwaliteitsverbetering door een eenduidige formulering van de verpleegproblemen, continuïteit en meer inzicht in de prestatie-indicatoren, maar ook veel praktische voordelen: “Je hoeft de patient niet steeds alles te vragen, bijvoorbeeld bij opname op de afdeling, bij overdracht of als het dossier naar het archief is. Evalueren gaat ook veel gemakkelijker.”
Bovendien bevat het elektronische dossier een activiteitenplan waarmee heel overzichtelijk de dagelijkse organisatie van het verpleegkundig werk ondersteund wordt. De rapportagemogelijkheden maken het mogelijk om in korte tijd rapportages en overdrachten te maken; dit scheelt administratietijd. Om alle gegevens bij de hand te hebben en in te voeren, zijn op de betreffende afdelingen COW’s beschikbaar: Computer On Wheels. In plaats van een pen in een jaszak, wordt dit binnenkort een belangrijk stuk gereedschap voor de specialisten én de verpleegkundigen van het Máxima.

Bron: MMC