Koppeling tussen Leerstation Zorg en Permanente-educatie.nl

0
326

Op 31 mei 2010 hebben Leerstation Zorg en Permanente-educatie.nl een koppeling tussen hun beider platformen gerealiseerd. Beide aanbieders beschikken over een e-learningportaal met digitaal leermateriaal voor zorgverleners. Door deze koppeling zijn nu zorginhoudelijke, generieke en specialistische toets- en trainingsmodules gecombineerd met expertise op het gebied van medische instrumenten en hulpmiddelen. De koppeling biedt leden van Leerstation Zorg directe toegang tot de e-learningmodules van Permanente-educatie.nl. Het grote voordeel hiervan is dat de gebruiker van Leerstation Zorg voortaan met één login toegang krijgt tot beide portalen. Deze koppeling leidt dus tot een completer aanbod van e-learning voor zorgverleners.

Tegemoet komen aan geluiden uit het werkveld
Uit de vele gebruikersfouten die Medisch Technische Diensten binnen zorginstellingen elke week registreren, blijkt dat er behoefte is aan kwaliteitsborging van het verpleegkundig, medisch en technisch gebruik van instrumenten en hulpmiddelen. Vanuit leden van Leerstation Zorg kwam de vraag om leermateriaal te ontwikkelen over medische apparatuur. Voor veel zorginhoudelijke handelingen is namelijk steeds vaker ook gedegen kennis nodig over het gebruik van diverse specifieke medische apparaten.

Zorginhoudelijke kennis gekoppeld aan medisch-technische kennis
Door samenwerking tussen beide partijen, heeft de zorgverlener nu directe toegang om zorginhoudelijke kennis te koppelen aan medisch-technische kennis. Leden van Leerstation Zorg hebben via de catalogus toegang tot de modules van Permanente-educatie.nl en kunnen deze direct toevoegen in een leerpad binnen Leerstation Zorg. Na toetsing of training door de modules van Leerstation Zorg over bijvoorbeeld nierfalen en blaasproblemen, kan direct een module van Permanente-educatie.nl gevolgd worden over de werking van blaasvolume meetapparatuur (zoals de Bladderscan©). Door het activeren van zorginhoudelijke kennis over blaasproblematiek, neemt de motivatie om deze bladderscan correct te gebruiken toe. Koppeling van zorginhoudelijke kennis met medisch-technische kennis is nog niet eerder zo toegankelijk aangeboden.

Gezamenlijke visie over kennisdeling
Zowel Leerstation Zorg als Permanente-educatie.nl hebben als gezamenlijk doel kennisdeling in de zorg te bevorderen en door middel van e-learning zorgmedewerkers te scholen en kennis te borgen. De koppeling tussen de zorginhoudelijke modules van Leerstation Zorg en de medisch-technische modules van permanente-educatie.nl leidt tot een completer aanbod voor de zorgverlener. Beide aanbieders zijn geaccrediteerd door de accreditatiecommisie van het Kwaliteitsregister V&V.

Over Permanente-educatie.nl
Permanente-educatie.nl is een e-learningportaal van Care4Learning. Permanente-educatie.nl biedt zorgverleners gratis e-learningmodules over medische instrumenten en hulpmiddelen. De modules worden ontwikkeld in samenwerking met de leveranciers. De medische industrie zet tegen betaling e- learningmodules op het platform, zodat zorgverleners hier gratis gebruik van kunnen maken. Permanente- educatie.nl is onafhankelijk. Zij maakt géén onderdeel uit van de medische industrie of gezondheidszorgbranche en sluit daarom geen enkele fabrikant, organisatie of instelling uit van deelname en/of gebruik.

Over Leerstation Zorg
Leerstation Zorg biedt middels lidmaatschap een grote bibliotheek aan leermateriaal aan voor medewerkers in de zorg of zorgonderwijs. Uitgangspunt van het leermateriaal is het functioneren van medewerkers in kritische praktijksituaties: wat komt een zorgverlener tegen aan het bed? En welke kennis is voorwaardelijk aan verantwoord handelen? Bij de ontwikkeling van het leermateriaal is zowel zorg als onderwijs betrokken en wordt uitgegaan van Best Available Evidence. Aan de basis van Leerstation Zorg staat Stichting Leerstation Zorg. De stichting is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van al het leermateriaal.

Bron: Care4learning

Koppeling tussen Leerstation Zorg en Permanente-educatie.nl