Statines veroorzaken staar

Statinegebruikers hebben een verhoogd risico op staar, leverfunctiestoornissen en nierfalen.

Britse onderzoekers hebben de gegevens van ruim twee miljoen mensen onderzocht. De statinegebruikers hadden geen verhoogd risico op onder meer parkinson, reuma, dementie en diverse soorten kanker. Het risico op slokdarmkanker was zelfs verlaagd bij deze groep.

Tussen de verschillende soorten statines was geen verschil in bijwerkingen. Alleen fluvastatine bleek een hoger risico op leverdisfunctie te geven. Ondanks deze resultaten menen de onderzoekers dat de voordelen van statines bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten opwegen tegen de nadelen  [BMJ 2010;340:c2197]

Bron:Pharmaceutisch Weekblad