Theorie van Zamboni over CCSVI bij MS wordt niet bevestigd door het onderzoek in het VUmc

0
496

De vernauwing komt bij gezonde mensen net zo vaak voor
De zogeheten Liberationbehandeling is niet de doorbraak in de MS-therapie. Maar steeds meer MS-patienten willen vol gas. Neuroloog dr. Bob van Oosten van MS Centrum Amsterdam deed onderzoek naar de relatie tussen CCSVI en MS en deze blijkt niet uit zijn onderzoek te komen. De zogenaamde Liberationbehandeling blijkt dus niet de oplossing. Een teleurstellende conclusie voor de patienten. Vernauwingen  in de halsaderen van mensen met multiple sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van  MS, zo blijkt uit onderzoek van VU medisch centrum. Onderzoekers van VUmc MS  Centrum Amsterdam raden een dotterbehandeling van deze aderen dan ook af. VUmc  MS Centrum Amsterdam heeft bij recent voltooid onderzoek gevonden dat  vernauwingen in de halsaderen (venen) in gelijke mate voorkomen bij mensen met MS als  bij gezonde personen. Bovendien blijkt dat deze vernauwingen niet leiden tot problemen met de afvoer van bloed uit de hersenen.

CCSVI blijkt dus niet de oorzaak te zijn voor MS. Er blijkt helemaal geen link te zijn en komt de  vernauwing in de hersenen bij gezonde mensen net zo vaak voor.  „De nadelen op lange termijn kunnen wel eens groter zijn dan de voordelen. Ook Dr. Zamboni zélf, de grondlegger van deze therapie, ontraadt mensen op dit moment om de behandeling te ondergaan als dit niet in het kader van een wetenschappelijk onderzoek is.

Wereldwijd vinden inmiddels diverse onderzoeken plaats naar CCSVI. In Amsterdam hebben twintig mensen met MS en twintig controlepersonen zonder MS een speciaal op de bloedvaten gericht MRI-onderzoek ondergaan (MR-venografie). Bij de analyse van de MRI-beelden is specifiek gelet op de aanwezigheid van vernauwingen in de afvoerende bloedvaten van de hersenen. Vandaag zijn patienten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over de resultaten. Kort daarna worden deze wereldkundig gemaakt.

De Liberationbehandeling is ontwikkeld door dr. Paolo Zamboni, een Italiaanse arts en voormalig vaatchirurg. Volgens Zamboni is multiple sclerose (MS) mogelijk geen chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel, maar een vaataandoening. Hij ontdekte bij MS-patienten een hoger ijzergehalte in de hersenen, wat schadelijk kan zijn voor de zenuwcellen. De ijzerophopingen concentreren zich rond vernauwde bloedvaten in het hoofd en de nek. Dit fenomeen lijkt specifiek voor MS. Zamboni noemt het Chronische Cerebrospinale Veneuze Insufficientie (CCSVI). In een onderzoek vond hij bij 65 MS-patienten CCSVI, maar niet bij gezonde mensen.

Bij mensen met MS voerde Zamboni vervolgens een succesvolle ingreep uit: de Liberationbehandeling. Hierbij wordt een ballon in de vernauwde ader gebracht om de blokkade op te heffen, waarna het bloed weer normaal kan circuleren. Na deze ”ballondilatatie” ofwel dotterbehandeling zag hij dat het aantal acute MS-aanvallen afnam, naast andere verbeteringen. Inmiddels wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar CCSVI. Onder meer door MS Centrum Amsterdam, onderdeel van het VUmc. De resultaten van dit onderzoek worden komende week bekendgemaakt. Diverse Nederlandse patienten wilden hier niet op wachten en hebben zich inmiddels in Polen en Duitsland op eigen kosten laten behandelen voor CCSVI.

Een grote groep neurologen uit Amerika en Europa heeft een kritisch artikel gepubliceerd in het tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Neurologie, Annals of Neuroloy, 2010 Mar;67(3):286-90. De neurologen zetten veel vraagtekens bij de door Zamboni geponeerde stelling dat een vernauwing van tenminste twee afvoerende vaten voor bloed uit het centrale zenuwstelsel de oorzaak is van het ontstaan van MS. Behalve de Engelstalige neurologen hebben ook de neurologen uit Duitsland zich kritisch uitgelaten over ‘het onderzoek’ van dr. Zamboni. Zij noemen de methode van onderzoek van Zamboni zelfs ‘waardeloos’ en bestempelen zijn onderzoek als ‘ethisch onverantwoord’.
De neurologen hebben een aantal overwegingen op een rij gezet, waarin zij de bij hen bestaande twijfel over de stelling van Zamboni wetenschappelijk onderbouwen. Aan het slot van hun artikel spreken de neurologen de hoop uit, dat hun verweer tegen de stelling van Zamboni tot een constructief debat zal leiden.

Vervolgens zeggen de neurologen dat zij “uit de wandelgangen” hebben vernomen, dat op enkele plaatsen in de wereld vanuit de stelling van Zamboni diagnoses worden gesteld en vaatoperaties worden uitgevoerd. Deze behandeling voor zo’n €7000,- aangeboden. Neurologen raden dit soort operaties af totdat er onomstotelijk is vastgesteld dat de behandeling van Zamboni ook echt helpt. Maar patienten willen voorruit en blijven vasthouden aan de hoop. Er is sprake van een moeilijke spagaat tussen de drive die patienten hebben en de voorzichtige benadering van de Nederlandse wetenschap.”

sitestat

Morgen hebben we meer nieuws vanuit het VUmc.

Vorig artikel2e IGZ-prijs Online Expertpanel
Volgend artikelPin-ups voor de radioloog
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.