ICT in de care: coaching van groot belang

230.000 keer. Dit is het jaarlijks aantal overdrachten dat plaatsvindt in de care-sector, bijvoorbeeld van een ziekenhuis naar een verpleeghuis. Overdracht van informatie over de patient wordt nu nog doorgegeven op papier of telefonisch. Dat is omslachtig en de kans op fouten is groot.

Bij invoering van ICT is de focus vaak gericht op de cure-sector, terwijl er in de care-sector ook veel te winnen valt. Dat is logisch; er zijn 300.000 verpleegkundigen aan het werk in Nederland. Zij vormen samen het fundament van de veranderingen. Dit is de uitkomst van de themasessie ‘Versnellen van ICT in de care-sector’ gehouden op 21 juni 2010 bij Nictiz in Den Haag.

Onder de titel ‘Paard van Troje? Of Prins op het Witte Paard ?’ Gaf woon-zorggroep Vitalis uit Eindhoven een presentatie over de geleerde lessen van het invoeren van een elektronisch clientendossier in hun organisatie.
Het coachen van medewerkers is hierbij het allerbelangrijkste. ‘Focus niet op techniek maar realiseer je dat het 80% organiseren en maar 20% automatiseren is’, aldus Stephan van der Pol en Niek van Kimmenade van Vitalis.
‘Het eenmalig trainen op een PC levert geen blijvende verandering van de werkwijze op. Neem ruim de tijd en coach de medewerkers langdurig, want het begint pas nadat alles geïnstalleerd is.’ Een bijkomend voordeel is dat medewerkers procesmatiger gaan werken wat weer een randvoorwaarde is voor het meten van kwaliteit van de zorg.

Naast voordelen voor de care-sector, vergroot ICT ook de zelfredzaamheid van de clienten. De inzet van zorg-op-afstand geeft hen een veilig gevoel, omdat ze weten dat er snel hulp komt als er iets met hen gebeurt. Ook geeft het mogelijkheden om verstandelijk gehandicapten op deze manier beter te monitoren, bijvoorbeeld tijdens de nachtdienst.

Er waren meer dan 75 deelnemers, vertegenwoordigers uit de care-sector die mee discussieerden over het versnellen van ICT in de care-sector. Een verslag en de presentaties zijn te vinden op www.nictiz.nl.