Nieuw medicijn tegen diabetes type 2 overtreft verwachtingen

Een nieuw bloedsuikerverlagend medicijn, gemaakt uit darmhormonen, heeft vele voordelen boven de huidige insulinebehandeling voor patienten met diabetes type 2. Dat is de uitkomst van een vergelijkend onderzoek waaraan het diabetescentrum VUmc onder leiding van professor Michaela Diamant meewerkte. De uitkomsten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

Amsterdam, 25 juni Bekend voordeel was al dat het darmhormoonpreparaat maar één keer per week hoeft worden toegediend, tegen één of twee keer per dag voor de standaardbehandeling. Uit het vergelijkend onderzoek van Diamant en haar onderzoeksgroep blijkt dat het darmhormoonpreparaat bovendien beter werkt: er is sprake van een betere regeling van de bloedsuikerspiegel, er treden minder hypo’s (een te lage bloedsuikerspiegel) op en de meeste patienten vallen af, gemiddeld 2,6 kilo. Dit laatste in tegenstelling tot de behandeling met insuline, waarvan patienten juist altijd aankomen.

Aan het vergelijkende onderzoek deden 456 patienten mee met type 2 diabetes. Zij werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep (233 patienten) kreeg één keer per week het darmhormoonpreparaat toegediend, de andere groep (223 patienten) kreeg dagelijks langwerkende insuline. Na 26 weken was een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. Het darmhormoonpreparaat wordt momenteel beoordeeld door de European Medicines Agency (EMA) en de US Food & Drug Administration (FDA). Pas na hun goedkeuring kan het beschikbaar worden gesteld voor patienten.

Diabetes
Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening. In Nederland lijden meer dan driekwart miljoen mensen eraan. Het merendeel daarvan heeft type 2, gerelateerd aan ouderdom en overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zullen in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben.

Recente artikelen