Chronische patiënten gaan honderden euro’s bijbetalen voor geneesmiddelen

Mensen met ernstige ziekten als Parkinson, epilepsie, hart- en vaatziekten en psychiatrische aandoeningen gaan volgend jaar tot honderden euro’s bijbetalen voor hun geneesmiddelen als minister Klink de wil van de Tweede Kamer volgt. Chronisch zieken die verschillende geneesmiddelen moeten gebruiken, zoals bloeddrukverlagende en cholesterolverlagende middelen, zullen moeten bijbetalen of helemaal opnieuw moeten worden ingesteld. Dat heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg en is ingrijpend voor hun dagelijks leven.

Hoge kosten voor de patient en een verslechtering van de zorg en medicatiegebruik: dat zijn de praktische gevolgen van een motie die de Tweede Kamer gisterenavond in de laatste uren voor het zomerreces heeft aangenomen. Om een hogere eigen bijdrage voor logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, de dietist en de geestelijke gezondheidszorg tegen te gaan, heeft de Kamer ervoor gekozen de vergoedingen voor geneesmiddelen te veranderen. Deze ogenschijnlijk louter technische ingreep heeft grote gevolgen voor patientengroepen, zowel financieel als zorginhoudelijk.

Minister Klink heeft aangegeven te studeren op mogelijkheden om de gevolgen voor economisch zwakke groepen te compenseren. Een dergelijke regeling kan echter niet voor 2012 worden ingevoerd. De minister kan bovendien geen garantie geven dat er bij bepaalde aandoeningen altijd geneesmiddelen zijn waarvoor niet bijbetaald hoeft te worden.
Voor de patient dreigt de situatie bovendien chaotisch en onbegrijpelijk te worden, terwijl de beoogde ingreep ook zal leiden tot veel administratieve rompslomp. Het preferentiebeleid heeft dat bewezen.

De branchevereniging van innovatieve geneesmiddelenfabrikanten Nefarma geeft aan dat de politiek veel te lichtvaardig heeft geoordeeld over de rol van geneesmiddelen voor het leven van patienten en de effectiviteit van de gezondheidszorg. Het wisselen van een aantal geneesmiddelen tegelijkertijd, betekent een minder effectieve behandeling totdat mensen weer opnieuw zijn ingesteld, als dat met goedkopere middelen al mogelijk is. In een brief aan de Kamer heeft minister Klink hier gisteren zelf op gewezen. Bij gebruikmaking van verschillende geneesmiddelen komt het erg nauw hoe middelen op elkaar inwerken.

Nefarma maakt er ernstig bezwaar tegen dat de politiek gemakshalve innovatieve, gespecialiseerde geneesmiddelen gelijkstelt aan oude middelen en alleen uit kostenoogpunt doet alsof alles zomaar onderling uitwisselbaar is.
Het is bovendien uiterst merkwaardig als straks fors bijbetaald moet worden voor geneesmiddelen om een bijbetaling op andere vormen van zorg te voorkomen.

Recente artikelen