Eerste Kamer wil moratorium EPD, ook in kosten, Klink duwt door

De Eerste Kamer heeft grote bezwaren, vanmiddag in stemming in 2 moties (Tan-PvdA, Dupuis-VVD), tegen het voortzetten van het EPD zonder wettelijke basis, en dan m.n. “onomkeerbare beslissingen” rond de kosten, zoals die van het LSP (Landelijk Schakelpunt). Op jaarbasis wordt er nu 30 Miljoen Euro aan het EPD besteed via het subsidie instituut NICTIZ, dat daarboven een eigen begroting heeft van 31 Miljoen Euro (2008). Het LSP alleen zou 6 Miljoen Euro/jaar gaan kosten. De jaren opgeteld zitten we boven de 100 Miljoen Euro. De Eerste Kamer wil als uitgangspunt de Regio. Klink heeft, ondanks dat hij de bevoegdheden daartoe niet heeft, gedreigd dat als de Eerste Kamer het EPD (en LSP) stillegt, hij alle Regio initiatieven zal verbieden. Hiermee schoffeert Klink de belangrijkste basis in de Nederlandse Zorg : de Regio, en zet zijn eigen positie in het geding.

Klink maakt Schisma : de Regio verbieden
In plaats van te verbinden, wat de taak van een Minister is, creeert de Minister een schisma tussen de Regio(‘s) en het Landelijk. Het “Landelijk” is hier alleen het ministerie van VWS en het NICTIZ.  Wat zeker nú in de Zorg belangrijk is, is een breed draagvlak, ook voor bezuinigingen. Door de Regio’s buiten de orde te zetten en te schofferen (zie Eerste Kamer verslag [link hierboven]) heeft Klink ineens het hele draagvlak onder Zorgveranderingen in Nederland onder zware druk gezet.

Lobby; koepels en ICT bedrijven
Al lang hebben Regio’s verklaard (Huisartsen, Ziekenhuizen, Apotheken) samen te willen werken aan een Digitaal Zorg Dossier, en dat gebeurt veelvuldig.  LHV en Minister hadden er een akkoord over (start in de Regio). Koepels als de KNMG en de NPCF (Patienten) e.a.  steunen het EPD, nu ook, na het Regio-verbod van de Minister. Zij schijnen hun achterban verloren te hebben. Aanbieders in de Regio snappen het niet meer, en worden gepasseerd. ICT-bedrijven en NPCF lobbyen zwaar om het EPD “door te laten gaan”. De laatste is opmerkelijk, omdat deze dat ten onrechte met de visie doet dat bij geen EPD er ook geen Regio-aanpak meer zou zijn.

Het einde nadert voor het EPD
De afstand tussen Regio en aanbieders en EPD, en de discussies over meer rechten voor de patient, over veiligheid en over privacy was overigens al zo ver, dat het EPD breed ter discussie staat. Met het dreigement van Klink, neemt VWS niemand serieus, en wil het EPD er op macht doorduwen. Klink’s positie als minister is hiermee vanmiddag in het geding gekomen. Door zijn eigen opstelling.

H. (Hildebrand) van Weerd / ZorgImpact / Bordeslaan 71, 5223 MJ ’s-Hertogenbosch /www.zorgimpact.nl

Recente artikelen