Moties over het electronisch patiëntendossier aangenomen

0
182

De Eerste Kamer wil niet dat onomkeerbare stappen worden gezet en ziet het liefst dat artsen en andere zorgverleners zich voorlopig niet aansluiten voor de uitwisseling van medische gegevens, tot de senaat zich over het hele wetsvoorstel heeft kunnen buigen.

Bij de stemmingen bleek dat de Senaat tevreden is over toezeggingen die minister Klink heeft gedaan.
De Motie-Dupuis (VVD) c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het EPD te laten opnemen (EK 31.466, J) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, PvdD, OSF, SP, GroenLinks en de Fractie-Yildirim stemden voor.

De Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject (EK 31.466, L) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het voorkomen van het zetten van onomkeerbare stappen inzake het elektronisch patientendossier en over het in dat kader het Nictiz in overweging geven activiteiten met betrekking tot het Landelijk Schakelpunt op te schorten (EK 31.466, O) in na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, de Fractie-Yildirim, SP, VVD, D66, OSF, PvdD, ChristenUnie, SGP en PvdA stemden voor.

Een kritische motie werd weliswaar aangenomen, maar die verhindert niet dat zorgverleners zich vrijwillig kunnen blijven aansluiten bij het EPD. Wie zich aansluit dient onder meer zijn patienten te informeren en hun om toestemming te vragen. Daarnaast moet de privacy gewaarborgd zijn.
Bron: Eerste Kamer