Verschillende standaarden voor digitale uitwisseling patiëntgegevens toegelicht

overeenkomsten en verschillen opgesteld door Stichting OZIS  en Nictiz
De directies van de leveranciers van apotheek-, huisarts- en huisartsenpostsystemen hebben op 26 mei 2010 uitgesproken op korte termijn te migreren naar de nieuwe standaarden voor aansluiting op de landelijke infrastructuur (AORTA). De huidige OZIS-standaarden voor Dienstwaarneming Apotheken en – huisartsen worden in 2011 afgebouwd. De leveranciers hebben de afgelopen jaren de nieuwe technische standaarden voor uitwisseling gerealiseerd en zijn bezig deze verder uit te bouwen. Hiermee wordt niet alleen bovenregionale uitwisseling van gegevens mogelijk, maar wordt vooral de verantwoordelijkheid genomen om te voldoen aan de veiligheids- en privacyeisen voor uitwisseling van medische gegevens.

Marcel Settels, productmanager bij Nictiz: ‘Dit is een logische stap in de ICT-ontwikkeling. Na een pioniersfase moet er meer aandacht komen voor beveiliging en uniformiteit in implementatie en beheer.’
Stichting Ozis en Nictiz hebben de verschillen en overeenkomsten van ‘AORTA’- en de OZIS standaarden uiteengezet. U kunt deze factsheet downloaden op onze website. De uitgebreide toelichting kunt u hier ook vinden. De uitgebreide toelichting is ingedeeld op basis van de volgende onderwerpen:

• Berichteninhoud en functionaliteit
• Delen van informatie
• Infrastructuur
• Beveiliging en logging

Download de factsheet
Download de uitgebreide factsheet

Hoe verder
Bij de overgang zal zorgvuldig rekening gehouden worden met de bestaande functionaliteit van de gebruikers. Stichting OZIS zal samen met Nictiz een overgangsplan uitwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende zorgstandaarden die er bestaan. De overgang zal zich in eerste instantie richten op de standaarden Dienstwaarneming Apotheken en Dienstwaarneming Huisartsen. In de nader te bepalen transitieperiode kunnen beide infrastructuren (OZIS en AORTA) naast elkaar gebruikt worden.

Bron: Nictiz

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen