Insulinepomp met sensor zorgt voor betere glucoseregeling bij diabetes

0
1910

Resultaten van STAR 3-studie bevestigen dat de insulinepomp met sensor van Medtronic een betere glucoseregulering oplevert bij mensen met diabetes dan dagelijkse insuline-injecties. De resultaten van de studie die zijn gepubliceerd in het NEJM en gepresenteerd bij de ADA, kunnen de zorgstandaard voor mensen met type 1 diabetes opnieuw definieren

In de langstlopende en grootste gerandomiseerde, gecontroleerde studie over de insulinepomp met sensor bij volwassen patienten en kinderen met type 1 diabetes bereikte het MiniMed Paradigm® REAL-Time-systeem van Medtronic een betere glucoseregulering zonder toename in hypoglykemie ten opzichte van meerdere dagelijkse insuline-injecties (MDI), momenteel de meest voorkomende behandeling. De gegevens toonden een statistisch significante reductie van geglyceerd hemoglobine (A1C), die aanhield gedurende een periode van een jaar bij patienten die deelnamen aan een arm van de studie waarin gebruik werd gemaakt van een insulinepomp met sensor. De resultaten van de studie werden online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (NEJM) en gelijktijdig gepresenteerd op een recent symposium over klinische studies tijdens de 70th Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA) in Orlando (VS).

De studie Sensor-Augmented Pump Therapy for A1C Reduction [therapie met behulp van pomp met sensor voor A1C-reductie] (STAR 3) toonde aan dat bij patienten (volwassenen, tieners en kinderen) die gebruik maakten van een insulinepomp met sensor, een reductie plaatsvond van het gemiddelde A1C-niveau die vier keer groter was dan bij patienten met meerdere dagelijkse injecties (0,8 procentpunt studie-arm vs. 0,2 procentpunt controle-arm (p<0,001)). De gemiddelde A1C-reductie ging van een basisniveau van 8,3% tot 7,5% in de groep met de pomp met sensor, ten opzichte van slechts 8,3% tot 8,1% in de MDI-groep. Bovendien hadden volwassenen die deelnamen aan de arm van de studie waarin gebruik werd gemaakt van een insulinepomp met sensor, een A1C-reductie van één heel procentpunt. De studie werd gesponsord door Medtronic (NYSE: MDT) en werd uitgevoerd op 30 locaties in de VS en Canada; er namen 485 patienten deel, die in leeftijd varieerden van 7 tot 70 jaar (329 volwassenen en 156 kinderen).

“De insulinepomptherapie met sensor is een belangrijke ontwikkeling in de behandeling van veel mensen van alle leeftijden die type 1 diabetes hebben,” zegt Richard M. Bergenstal, M.D., executive director van het International Diabetes Center van Park Nicollet Health Services in Minneapolis en klinisch professor aan de faculteit Geneeskunde van de University of Minnesota. “Deze gegevens zijn erg belangrijk, omdat zij het bewijs vormen dat insulinepomptherapie met sensor een goede glucoseregulering met minimale hypoglykemie tot gevolg heeft.”

Richtlijnen van de Diabetes Association geven aan dat de meeste mensen met diabetes een A1C-niveau van 7% of minder dienen na te streven om zo een gezonder en productiever leven te kunnen leiden. Elke verlaging in procentpunten van de resultaten van de A1C-bloedtest (bv. van 8% naar 7%) kan het risico op microvasculaire complicaties (oog-, nier- en zenuwaandoeningen) verlagen met 40%. De significante afname van A1C die tijdens STAR 3 werd waargenomen, vond plaats zonder toename van hypoglykemie, het meest voorkomende klinische risico van intensief insulinemanagement. De voordelen van de insulinepomptherapie met sensor werden al vroeg (d.w.z. bij 3 maanden) behaald en gedurende 1 jaar behouden. De resultaten toonden een sterke koppeling tussen meer gebruik van de sensor en meer voordelen. Patienten die de sensor meer dan 81% van de tijd met de insulinepomp gebruikten, zagen hun A1C-niveaus met 1,2 procentpunt lager worden.

STAR 3 is de eerste studie waarin wordt bevestigd dat insulinepomptherapie met sensor een betere glucoseregulering oplevert voor kinderen en tieners, een leeftijdsgroep met meer uitdagingen door de sociale en fysiologische veranderingen die plaatsvinden door groei en ontwikkeling. Tijdens de STAR 3-studie bereikte bijna 44% van de pediatrische patienten die gebruik maakten van een insulinepomp met sensor, de leeftijdsspecifieke glucosereguleringsdoelen van de American Diabetes Association, ten opzichte van slechts 20% van de patienten in de groep met meerdere dagelijkse injecties.

“De STAR 3-studie definieert opnieuw wat de zorgstandaard zou moeten zijn voor diabetesmanagement. Voor de eerste keer, met de insulinepomp met sensor, hadden volwassenen, kinderen en tieners een aanhoudende verbetering van het A1C-niveau, waardoor het risico op complicaties door diabetes aanzienlijk wordt verminderd,” zegt Francine Kaufman, M.D., vice president global medical affairs van de Diabetese-divisie van Medtronic. “Bovendien wordt ons pompsysteem met sensor door deze studie klinisch gevalideerd; de basis waarop wij een closed-loop systeem of kunstmatige bètacel bouwen. Na de belangrijke resultaten van de STAR 3-studie wil Medtronic blijven samenwerken met onderzoekers van de beste instellingen wereldwijd om een verzameling klinische bewijzen op te bouwen die als leidraad dient voor bij de behandeling van diabetes.“

Over het MiniMed Paradigm® Veo™-systeem
Het MiniMed Paradigm® Veo™-systeem is de nieuwste generatie van de insulinepomptherapie met sensor van Medtronic. Het MiniMed Paradigm Veo-systeem bestaat uit drie belangrijke onderdelen: een “slimme” insulinepomp, een systeem voor continue glucosemonitoring en diabetestherapiesoftware. Het systeem heeft nieuwe innovatieve CGM-functies, zoals voorspellende alarmen, die vooraf een waarschuwing geven aan mensen met diabetes, zodat zij actie kunnen ondernemen om een hoge of lage glucoseconcentratie in het bloed te voorkomen. Informatie over het MiniMed Paradigm Veo-systeem is beschikbaar op www.google-diabetes.nl.
Over de Diabetes-divisie van Medtronic
De Diabetes-divisie van Medtronic (www.google-diabetes.nl) is wereldwijd marktleider op het gebied van geavanceerde producten voor diabetestherapie, zoals geïntegreerde diabetestherapiesystemen, insulinepomptherapie, systemen voor continue glucosemonitoring en diabetestherapiesoftware, en beschikt bovendien over een uitstekende 24/7 klantenservice.
Over Medtronic
Medtronic, Inc. (www.google.com), met hoofdkantoor in Minneapolis is wereldwijd marktleider op het gebied van de medische technologie. Voor miljoenen mensen ter wereld biedt Medtronic oplossingen om hun pijn te verlichten, hun gezondheid te herstellen en hun levensduur te verlengen.

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Tolochenaz, Zwitserland.

Medtronic Nederland heeft een verkoopkantoor en een internationaal distributie- en servicecentrum in Heerlen, het Bakken Research Center en een trainingcentrum in Maastricht, een productiefaciliteit in Kerkrade en het verkoopkantoor van CoreValve in Tilburg.
Meer informatie vindt u op www.google.nl.

De werkelijke kracht van Medtronic schuilt in de meer dan 40.000 toegewijde medewerkers die wereldwijd voor ons werken. En ook in Nederland zijn wij doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie www.google.nl/NL/about/jobs_nl.html.