Massaontslag Organon zwarte dag voor innovatie in Nederland

Nefarma ziet een achteruitgang van het innovatieve klimaat in Nederland door het continu bezuinigen op zorginnovaties en het uitblijven van concrete acties in (zorg-) innovatieplatforms. De sluiting van Organon als een van de belangrijkste centra in Nederland voor onderzoek en ontwikkeling is slechts het begin. Alle activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling verdwijnen bij Organon. 2175 mensen raken hun baan kwijt waarvan de helft hoogopgeleide onderzoekers.

Voor de kenniseconomie waarover zo hoog wordt opgegeven in ons land, is een gezond innovatief bedrijfsleven noodzakelijk. De overheid moet hiervoor gunstige voorwaarden scheppen. In de afgelopen jaren heeft Nefarma bij overheid en politiek veel aandacht gevraagd voor de achteruitgang van het innovatieve klimaat in Nederland. Daarbij is het behoud van Organon als een van de belangrijkste centra in Nederland voor onderzoek en ontwikkeling regelmatig onderwerp van gesprek. Nederland is echter niet trots op zijn industrie en voert geen goede industriepolitiek. Politici en ministers reageren allemaal lauw op de lange termijn effecten voor de werkgelegenheid, economie, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap. Recent nog heeft het kabinet het Topinstituut Pharma (TIP, samenwerkingsverband tussen overheid, universiteiten en industrie) slechts enkele miljoenen ter overbrugging gegeven. Dit is een tijdelijk lapmiddel dat geen zekerheid geeft voor continuering van de langjarige onderzoekslijnen. Hierdoor zal de opgedane kennis weer snel uit Nederland vertrekken.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling die innovatie wegjaagt uit Nederland is dat autoriteiten veel langer nodig hebben om een nieuw innovatief geneesmiddel te registreren en een vergoedingsbedrag dan in het buitenland het geval is. Vervolgens duurt het ook nog veel langer voordat het nieuwe middel in de behandelrichtlijnen is opgenomen. Tot slot zijn er nog de veelal louter op kostenbesparing georienteerde zorgverzekeraars die weinig geïnteresseerd zijn in innovatieve middelen. Dat geheel maakt Nederland steeds minder aantrekkelijk als investeringsland voor de innovatieve geneesmiddelenindustrie. De investeringen zijn eenvoudigweg niet meer terug te verdienen.

Recente artikelen