NPCF dringt aan op snelle oplossing voor spoedzorg Leiden

De Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) dringt aan op een spoedige oplossing voor het probleem in Leiden. Een succesvolle samenwerking met de huisartsenpost teneinde de spoedeisende hulp in ziekenhuizen te ontlasten, dreigt te worden stopgezet door een conflict over de financiering.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de minister van Volksgezondheid moeten snel met een structurele oplossing komen voor de financiering van de spoedposten. De NPCF vindt het van belang dat in meer ziekenhuizen vaart gemaakt kan worden met het openen van spoedposten. De NPCF is er een groot voorstander van om de spoedzorg op deze manier te organiseren, onder andere omdat het een einde maakt aan de versnippering van spoedzorg die de patient nu ervaart. De NPCF pleit voor een toegankelijke spoedzorg, en vindt dat mensen met een spoedbeleving binnen en buiten kantooruren zonder (financiele) obstakels snel geholpen moeten worden. Daarom is de NPCF ook tegenstander van het heffen van een eigen bijdrage bij een bezoek aan een huisartsenpost buiten werktijden van de huisarts. Uit een enquête die deze week onder 400 huisartsen is gehouden, blijkt dat een ruime meerderheid (70%) hier wel voorstander van is.

De NPCF benadrukt dat ziekte zich niet laat beperken tot kantoortijden. Dit geldt ook voor de bezorgdheid van een patient als hij denkt met spoed een huisarts nodig te hebben. Dat achteraf blijkt dat een bezoek had kunnen wachten tot de volgende dag doet aan de spoedbeleving van de patient niets af. De NPCF is van mening dat het wegnemen van de bezorgdheid een belangrijke taak van de huisarts is.

Uit representatief onderzoek van Giesen naar motieven van patienten om naar de huisartsenpost te gaan blijkt ondermeer dat bij meer dan de helft van de bezoekers er sprake is van spoedbeleving. In de nacht is er zelfs in bijna 70% van de gevallen sprake van spoedbeleving. Eén op de drie mensen neemt contact op met de HAP omdat de eigen huisarts overdag niet bereikbaar of niet beschikbaar is.

De spoedbeleving is dus de belangrijkste reden waarom patienten zich tot spoedzorg wenden. Het opwerpen van financiele drempels bij mensen met een spoedvraag is niet ethisch, nog los van de vraag of van financiele drempels een ontmoedigende werking uitgaat. Wel is het mogelijk de beschikbare middelen beter in te zetten om ervoor te zorgen dat spoedeisende zorg voor mensen beschikbaar is en tegen aanvaardbare kosten. Tevens ziet de NPCF nog mogelijkheden om patienten beter te informeren wanneer er sprake is van spoed.

Het achteraf beoordelen of er wel dan niet sprake is geweest van een spoedbeleving door de patient is een welhaast onmogelijke opgave.

Het feit dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op huisartsenposten heeft ook te maken met de soms matige bereikbaarheid van huisartsen. Uit onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) en de NPCF naar de telefonische bereikbaarheid van huisartsen uit 2008 blijkt dat de bereikbaarheid van huisartsen vooral in de middag onder de maat is. Uit een meldactie van de NPCF eind 2009 bleek dat als mensen er niet in slagen hun huisartsenpraktijk telefonisch te bereiken men dit in de meeste gevallen later opnieuw probeert. Een klein percentage gaat vervolgens naar de huisartsenpost.

Marjolein de Booys, manager kwaliteit bij de NPCF: “Keer op keer wordt gesuggereerd dat mensen voor hun plezier op alle onmogelijke tijden contact opnemen met de huisarts. Op een enkele uitzondering na blijven de meeste mensen ’s avonds en ’s nachts liever thuis, zeker ouderen of mensen met kleine kinderen. Het zijn juist deze groepen die door het heffen van een eigen bijdrage een bezoek aan de huisartsenpost gaan mijden, terwijl zij dat juist wel hadden moeten doen. Dat maakt dat wij tegen het heffen van een eigen bijdrage zijn.”

Bron: NPCF

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen