Samenwerkingsovereenkomst Vitras/CMD en Espria getekend

0
401

Vitras/CMD en Espria hebben deze week de samenwerkingsovereenkomst getekend waarvoor in februari een intentieverklaring was opgesteld. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de samenwerking te formaliseren. Op 31 mei is de geldleningovereenkomst getekend. De ondernemingsraden en clientenraden hebben positief geadviseerd. Nu de samenwerkingsovereenkomst formeel is getekend, wordt hiervan melding gemaakt bij de NMa.

Vitras/CMD had zich tot zorgorganisatie Espria gewend voor samenwerking om daarmee haar continuïteit van zorg en bedrijfsvoering te kunnen borgen. Vitras/CMD, voorheen onderdeel van Meavita Nederland, was op zoek naar een samenwerkingspartner nadat het steunverzoek bij de Nederlandse Zorgautoriteit werd afgewezen. Vitras/CMD blijft de komende jaren bestaan als zelfstandige stichting met de eigen naam en identiteit. Aanvankelijk was er het plan aan de Raad van Toezicht ook een toezichthouder op voordracht van Espria toe te voegen. Nu is afgesproken dat Vitras/CMD de komende jaren doorgaat met de Raad van Toezicht zonder toezichthouder voorgedragen door Espria.

Jaarrekening 2009: positief resultaat
Vitras/CMD heeft een gezonde bedrijfsvoering. Om de overeenkomst formeel te kunnen ondertekenen waren gegevens uit de jaarrekening van Vitras/CMD nodig. Het jaar 2009 is positief afgesloten. Het financiele resultaat bedroeg 79.000 euro, een goed resultaat in een dynamisch jaar. Het eigen vermogen is positief (1 miljoen euro). Samen met de achtergestelde lening van 2,5 miljoen van Espria is er een gezonde uitgangspositie. Met alle bezuinigingen die er vanuit de overheid aan lijken te komen tot 2015 is het eigen vermogen heel krap. Directeurbestuurder Van Lingen van Vitras/CMD zegt: “Met de inhoudelijke en financiele versterking van Espria staat Vitras/CMD nu stevig en dat is nodig in een tijd waarin de overheid zoekt naar verdere bezuinigingen in de zorg.”

Gemeenten en zorgkantoor hebben kwaliteit en vertrouwen bevestigd
Recent is ook duidelijk geworden dat de gemeenten graag verder willen met Vitras/CMD. De gemeenten subsidieren Vitras/CMD voor het consultatiebureau, het maatschappelijk werk, gezinscoaching, coördinatie van vrijwilligerswerk, enz. Begin mei zijn de laatste besprekingen succesvol afgerond. Gemeenten en zorgkantoor Agis vinden de splitsing tussen jeugdgezondheidszorg/maatschappelijk werk enerzijds en zorg thuis /uitleen anderzijds een goede zaak.
Zij zijn het er ook mee eens dat er meerjarenafspraken komen die de beste kansen bieden aan bijvoorbeeld de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook steunen de gemeenten de samenwerking die Vitras/CMD heeft gerealiseerd met Espria.

Vitras/CMD: vertrouwd en dichtbij
Doordat Vitras/CMD zich met Espria verbonden heeft, staat zij sterk en kan Vitras/CMD doorgaan met datgene wat ze al ruim 50 jaar voor haar clienten doet: vertrouwde zorg dichtbij bieden. In de vorm van zorg thuis, voorzien in hulpmiddelen als krukken en klossen, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en consultatiebureaus. Vitras/CMD – in bezit van het kwaliteitskeurmerk HKZ – blijft werken aan de verbetering van de zorg aan haar clienten. Zo zijn recent kleinschalige wijkteams in de thuiszorg ingevoerd en is Vitras/CMD kernpartner in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Terug naar het persoverzicht