Inname dioxines via voedsel fors gedaald

0
162

Via onze voeding nemen we dagelijks een zekere hoeveelheid dioxines in ons lichaam op. De FOD Volksgezondheid liet een studie uitvoeren om na te gaan om welke hoeveelheden het precies gaat. De resultaten blijken geruststellend: de afgelopen jaren is onze inname fors gedaald. Ze valt nu binnen de veiligheidsnormen voor onze gezondheid.

Dankzij reductiemaatregelen
De dioxinegehaltes in melk en vlees zijn gedaald in de tijd, wellicht als een gevolg van de vele reductiemaatregelen die genomen zijn waaronder normering en controle van dioxines en PCB’s in dierenvoeders en levensmiddelen.

Studie door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
De studie werd uitbesteed aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en is gebaseerd op de gegevens van de Nationale Voedselconsumptiepeiling (2004) en metingen van 38 representatieve mengstalen van 486 levensmiddelen uit supermarkten in 2008. Door beide datasets te koppelen, wordt een schatting van de dagelijkse inname door de Belgische bevolking van dioxines via voedsel gemaakt.

Deze schatting houdt dus geen rekening met eieren van particulieren en kan op dat vlak een onderschatting geven: een vorige Belgische studie gepubliceerd in 2009 wees immers uit dat dergelijke eieren meestal gecontamineerd zijn.

Gemiddelde dagelijkse inname
Voor 2008 wordt de gemiddelde dagelijkse inname in Belgie op 0,72 picogram toxiciteitsequivalenten (TEQ) per kilo lichaamsgewicht geschat. Dat is beduidend lager dan de norm bepaald door het Europese ‘Scientific Committee on Food’: 2 picogram TEQ per kg lichaamsgewicht per dag.

Melkvet draagt gemiddeld voor de helft bij aan de totale inname van dioxines (vooral onder de vorm van kaas en boter), en vlees voor 22 % (vooral rund). Vis en visserijproducten dragen gemiddeld maar 18 % bij tot de inname (vooral zalm, haring en schelpdieren).

Bron: Belgische Federale Overheid

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Vorig artikelDr. Joost Hoenderop hoogleraar Moleculaire Nierfysiologie
Volgend artikelAankondiging congres ‘sterven in een grootstad’
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.