Ding mee naar de Diversiteitsprijs 2010

0
199

Op 1 november is de feestelijke uitreiking van de vierde MOVISIE Diversiteitsprijs 2010 tijdens de Onbeperkte Diversiteitsdag in Podium Mozaïek te Amsterdam. De Diversiteitsprijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het thema van 2010 is Léven met beperkingen: meedoen voor mensen met een chronische ziekte of een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. U kunt uw project tot 15 september 2010 inzenden.

‘Inclusief beleid gaat over meedoen: voor mensen met chronische ziekte of een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Het gaat hierbij niet alleen om Wmo-beleid, maar het raakt álle beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van gebouwen, de inrichting van woonwijken of de geschiktheid van het onderwijs of empowerment van mensen met beperkingen. Ook in de bejegening valt nog veel te verbeteren’, zegt projectleider Annie Oude Avenhuis van MOVISIE.

Meld uw project aan
Tot 15 september 2010 kunnen projecten worden ingezonden. Dat kan een project zijn waarbij de inzender direct betrokken is, maar iedereen kan ook één of meerderde projecten van anderen voordragen.

Criteria voor deelname
– Het project draagt bij aan empowerment van de doelgroepen zelf: de competenties en vaardigheden
van mensen met een beperking worden versterkt.
– Het project richt zich op groepen of projecten die faciliteren dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.
– Het project draagt op concrete en zichtbare wijze bij aan de gezondheid, emancipatie en/of maatschappelijke participatie van individuen of groepen mensen met een beperking.
РHet project brengt de verschillende doelgroepen z̩lf op positieve ideeen en stimuleert hen tot activiteiten.

Procedure
Na sluiting van de inschrijvingsdatum beoordeelt een onafhankelijke jury alle inzendingen. De feestelijke uitreiking van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010 vindt plaats op maandag 1 november 2010, tijdens de Onbeperkte Diversiteitsdag in Podium Mozaïek te Amsterdam. De winnaar krijgt 40 uur advies en ondersteuning van MOVISIE. Hiermee kunnen organisaties hun project een extra impuls geven.

MOVISIE Diversiteitsprijs
Met de Diversiteitsprijs wil MOVISIE goede praktijken verzamelen die de meerwaarde en kracht van diversiteit zichtbaar maken. De prijs wordt in 2010 voor de vierde keer uitgereikt. Eerdere thema’s waren armoede (2007), jongeren (2008) en seksuele diversiteit (2009).

Adviesgroep
De organisatie van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010 is in handen van MOVISIE in samenwerking met de CG-Raad, Coalitie voor Inclusie, Commissie Gelijke Behandeling, Expertisecentrum handicap + studie, LPGGz, Platform VG, Taakgroep Handicap & Lokale Samenleving, Vilans, ZonMw en Zorgbelang Nederland.

VSBfonds is hoofdfinancier van de Diversiteitsprijs 2010. VSBfonds wil de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten, en doet dit door projecten op dit gebied te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van MOVISIE. Daar leest u ook de volledige lijst met criteria.