Effect GGz-behandelingen onder de loep

0
287

Landelijke benchmarks moeten leiden tot kwalitatief betere zorg
De effectiviteit van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg zal in de toekomst structureel inzichtelijk worden gemaakt. Zorgaanbieders gaan namelijk data aanleveren die landelijke benchmarks mogelijk maken. Dit wereldwijd unieke initiatief moet gaan leiden tot kwalitatief betere zorg omdat zorgaanbieders op basis van de uitkomsten behandelingen sneller kunnen aanpassen. Zorginkopers krijgen eveneens inzage in de (geaggregeerde) benchmarkresultaten en kunnen op basis daarvan beter kwaliteitsafspraken maken. De benchmarks zullen uitgevoerd worden door Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN) dat wordt omgevormd tot een onafhankelijke stichting die als ‘Trusted Third Party’ (TTP) optreed.

Het op zo grote schaal vergelijken van behandeleffecten in de zorg vindt nog nergens ter wereld plaats. Het is voor het eerst dat door benchmarking wordt getracht inzicht te krijgen in hoe instellingen, afdelingen of individuele behandelaars presteren in vergelijking tot elkaar én het landelijk gemiddelde. Door na te gaan wat bovengemiddeld presterende afdelingen of behandelaars anders doen dan afdelingen of behandelaars die onder de benchmark scoren, zal duidelijk worden wat de essentiele factoren zijn die voor een betere behandeluitkomst zorgen. Dit leidt op termijn tot betere en goedkopere geestelijke gezondheidszorg.

De  stichting rapporteert aan de gehele GGz-markt. Zorgaanbieders ontvangen gedetailleerde spiegelinformatie over de geleverde prestaties waarmee zij zichzelf intern kunnen benchmarken op bijvoorbeeld locaties, afdelingen of behandelaars. Daarnaast kunnen zij zich extern benchmarken door zichzelf te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Zorgverzekeraars ontvangen geaggregeerde informatie op instellingsniveau die zij kunnen gebruiken voor de zorginkoop.

Kennis en ervaring

Binnen KZN is al veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van benchmarken. Aanbieders en zorgverzekeraars hebben er daarom voor gekozen de activiteiten van KZN in een stichtingsvorm onder te brengen om de positie als ‘Trusted Third Party’ (TTP) nog eens extra te waarborgen. In het bestuur van de stichting zijn GGz-aanbieders en zorgverzekeraars vertegenwoordigd, bovendien is er plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiging vanuit de clienten.

De benodigde data voor de benchmarks worden verkregen vanuit Routine Outcome Monitoring (ROM) bij de zorgaanbieders. Zij leveren de uitkomsten daarvan aan bij de stichting. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande data blijven de extra administratieve lasten voor de instellingen beperkt.

In een onlangs gesloten akkoord voor samenwerking op het gebied van transparantie en de kwaliteit van zorg tussen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is vastgelegd dat de zorgverzekeraars de kosten voor de benchmark voor hun rekening nemen.

Voor meer informatie: www.kenniscentrumzorgnederland.nl

Vorig artikelUnieke online community voor en door jonge mensen met kanker
Volgend artikelConferentie handverkoop in de apotheek
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.