Nefarma: ‘Nu tonen dat het menens is’

Het kabinet moet zo snel mogelijk werk maken van de plannen om samen met bedrijven, universiteiten en lagere overheden op het terrein van het voormalige Organon in Oss een nieuw science park op te zetten. Die klemmende oproep doet Nefarma aan de vooravond van het spoeddebat over MSD. “Deze kans doet zich nú voor. Door daadkracht en snelheid te tonen, maakt de regering duidelijk dat het haar menens is met Nederland Kennisland.”

Morgen debatteert de Tweede Kamer met demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken over het grote banenverlies bij de MSD-vestiging in Oss. Brancheorganisatie Nefarma, vertegenwoordiger van de innovatieve farmaceutische bedrijven in Nederland, waarschuwt dat de stap van MSD het reele risico van een domino-effect met zich meedraagt. Ook andere bedrijven denken na over de vraag waar ze in de toekomst hun onderzoeksactiviteiten willen concentreren, zegt Nefarma-directeur Michel Dutrée. “Als we niet oppassen, valt het banenverlies nog veel hoger uit dan nu al het geval is, met alle consequenties van dien voor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg in ons land.”

Voor een land dat de kenniseconomie hoog op zijn agenda heeft staan, heeft Nederland in de voorbije periode te weinig gedaan om hoogwaardige kennisbedrijven te ondersteunen, vindt Nefarma. Het probleem speelt op diverse vlakken: een verslechterend innovatieklimaat, toenemende bureaucratie, lippendienstbeleid van de overheid, onvoldoende aandacht voor het creeren van een veilige werk- en leefomgeving voor biotechnologische bedrijven en hun werknemers.

Wil Nederland in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen, dan moet de overheid zich voor langere termijn committeren aan onderzoek en innovatie. Daartoe biedt zich nu een uitgelezen kans aan in de vorm van de uitgestoken hand van MSD. Het bedrijf wil onderzoeken of de bestaande faciliteiten in Oss een rol kunnen spelen bij de opzet van een nieuw innovatief onderzoekspark op het gebied van life sciences. Zo kan mogelijk een deel van de verloren arbeidsplaatsen worden gered.

Het kabinet doet er goed aan die uitgestoken hand van MSD met beide handen aan te pakken, aldus Nefarma. Maar dan moet het debat van woensdag wel worden aangegrepen om direct spijkers met koppen te slaan. Dat lukt niet via het instellen van de zoveelste werkgroep of door de opdracht te geven voor nog maar eens een onderzoeksrapport. Stel een coördinator aan die de bevoegdheden en de middelen heeft om met alle betrokken partijen om tafel te gaan en zo snel mogelijk tot een stappenplan te komen. In de ogen van Nefarma kan dat er half augustus liggen, waarna direct gewerkt kan worden aan de concrete invulling.

Recente artikelen