“BV Nederland” heeft geen sterke groei in research omdat het geen zorg of een Life- sciences focus als speerpuntenbeleid heeft

Organon “Hoe nu verder”
Het afslanken van de research faciliteiten in Oss hebben voor grote onrust gezorgd bij de locale bevolking en bij het nationale gevoel van researchtrots. Wat speelt is onbegrip en ongeloof. Nederland heeft geen  nationale research top meer. Er spelen  vele initiatieven,  er zijn vele start ups met goed  research ideeen, maar  macht en kracht in de vorm van “Organon nationale research” is weg. De  vele initiatieven en life-sciences clusters zijn verspreid door  het land:  Academische centra, TTO’s , LSH, NGI, Niaba, Bio-farmind,TTCM, Philips research center , Leiden, Utrecht , Amsterdam, Almere, Twente en natuurlijk Organon (Oss). Op de kaart van het nationale research geweld goede initiatieven, maar (nog) weinig slagkracht en veel te gefragmenteerd voor een mondiale competitie. De gestructureerde mondiale research is agressief, kennis intensief en stuurt op wereldwijde commercialisatie van producten.  Nieuwe research ontwikkelingen binnen segmenten waar wereldwijde generieke competitie spelen of juiste binnen een specifieke  niche zijn geen speerpunten binnen dit spel.  Achterhoede gevechten binnen deze kennis industrie.

Een andere belangrijke reden waarom research binnen Nederland geen sterke groei doormaakt ligt in de reden dat ‘Nederland bv’ geen zorg of een Life- sciences focus binnen haar speerpuntenbeleid  heeft opgenomen.   Bloembollen, logistiek, baggeren, pensioenen en nog enkele  andere items  zijn de bakermat voor nationale groei. Echter  geen Life- sciences en zorg.

Om te excelleren in het segment van research (en dus mondiale competitie omhelst) is het meer  dan wenselijk dat de overheid  structurele doelen en doelstelling formuleert om research in Life-sciences  te stimuleren. Dit vergt een duidelijke visie, duidelijke keuze  en een lange termijn beleid. Hierlangs kunnen  investeringen en researchimplementatie uitgroeien tot briljantjes. Het vergt één nationaal cluster van Life-sciences entrepeneurship en het vraagt om één duidelijk research richting die mondiaal attractief is.  Een doel en doelstelling  zou kunnen zijn het terugdringen van cardiovasculaire problemen  met 8% in 2020 of het eerste research land zijn waar op basis van genomic  diagnose overbehandeling met 10%  wordt terug gebracht. Duidelijk doelen en doelstelling, sterk beleid en een nationaal momentum kunnen -dan alleen- het initiatief van een life-sciences park in Oss  tot een succes maken.  Dan alleen kan de huidige teruggang in research, een slag maken naar groei  in nieuwe research projecten en nieuwe banen.

A.M. van der Mierden, HealthCare professional / executive advisor CLIENT ACCESS 2.0 &
ZORG ACCESS 2.0 Prometheus HealthCare

Bas van der Mierden

Prometheus HealthCare streeft naar ontwikkeling verbetering van strategische positionering en brand development denken binnen zorginstellingen en Healthcare sector.
Prometheus Healthcare is gespecialiseerd in "Zorgpositionering"
Zorgpositionering is een strategisch keuze proces voor het verkrijgen van een lang termijn voorkeurspositie bij consumenten.

Recente artikelen