Overheveling lost problemen met bekostiging niet op

Patienten zijn slechter af als dure geneesmiddelen die zij nu nog buiten het ziekenhuis voorgeschreven kunnen krijgen, straks uitsluitend onder de ziekenhuiszorg vallen. Deze overheveling leidt tot een verminderde toegang tot de nieuwste, innovatieve geneesmiddelen. De beoogde kostenbesparing is sneller te realiseren door over te stappen op één prestatiebekostigingssysteem, vindt Nefarma.

Het ministerie van Volksgezondheid denkt kosten te kunnen besparen door dure, extramurale geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te schrappen en over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om geneesmiddelen die werken op het afweersysteem van patienten die lijden aan onder meer reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn (TNF-alfa-remmers). Door deze medicijnen niet meer via de eerste lijn maar via het ziekenhuis te verstrekken, zoals het ministerie wil, verschuift het financiele risico van zorgverzekeraars (die voor extramurale geneesmiddelen 100 procent financieel verantwoordelijk zijn) naar de ziekenhuizen. Overheid en zorgverzekeraars rekenen zich daarbij ten onrechte rijk door te hoge verwachtingen van de inkoopkwaliteiten van ziekenhuisapothekers. Bovendien zijn de inkoopvoordelen bij dit type geneesmiddelen minder groot dan nu wordt aangenomen.

Deze overheveling is niet in lijn met de eigen lange-termijnvisie van de overheid. Die is immers gericht op beperking van de kosten in de tweede lijn door zoveel mogelijk zorg via de eerste lijn te laten verlopen. Wettelijk gezien kunnen zorgverzekeraars dit nu zelf al doen. Zij willen zichzelf echter niet in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van elkaar brengen, door aan hun verzekerden via een beperking in de polisvoorwaarden te moeten melden dat de betreffende middelen minder makkelijk beschikbaar zijn. Dat zegt al genoeg over het effect van deze maatregel.

Het ministerie doet er veel verstandiger aan als het in plaats van verplichte overheveling een einde maakt aan het duale aanspraak- en bekostigingssysteem voor geneesmiddelen. Door toe te werken naar één systeem van prestatiebekostiging, zonder onderscheid te maken tussen intra- en extramuraal, worden de gemaakte kosten vergoed op de plek waar ook de prestatie heeft plaatsgevonden. In zo’n systeem volgt het geld de patient. Door alle partijen, dus ook de patient zelf, te laten meepraten over de plaats van toediening, is de geboden zorg beter op de patient toegesneden, hoger van kwaliteit en zijn de vooruitzichten op kostenbesparing aanzienlijk positiever.

De uitgebreide visie van Nefarma op de plannen om dure extramurale geneesmiddelen over te hevelen naar de ziekenhuiszorg, leest u in onze rubriek ‘visiedocumenten’ op deze site (of klik hier voor het pdf-bestand van de Nefarma-visie Overheveling dure extramurale geneesmiddelen).


Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen