Cardiovasculaire Preventie bij Ouderen

VU medisch centrum
11 november 2010 | Symposium

Uit een toenemend aantal onderzoeken blijkt dat medicamenteuze preventie van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld met cholesterol- en bloeddrukverlagende middelen, ook bij ouderen effectief is.

Wat betekent dit voor de ouderen in ons land? Hoe hoog is het risico precies? Is het risico eigenlijk wel goed te schatten bij ouderen? Moet iedereen boven de 70 of 75 jaar een bloeddrukverlager en een statine krijgen? Aan deze vragen zit niet alleen een medisch-inhoudelijke kant, maar ook een ethische kant: moeten we de risico’s die inherent zijn aan het ouder worden eigenlijk wel wíllen behandelen? Medicaliseren we de samenleving niet teveel door iedereen boven een bepaalde leeftijd ‘patient te maken’? is de toename in kosten die deze zorg met zich meebrengt nog wel op te brengen?

Het symposium is vooral bedoeld voor collega’s uit de eerste en tweede lijn die verantwoordelijk zijn voor deze zorg, dus huisartsen, internisten, cardiologen, etc. Ook nurse-practitioners, praktijkondersteuners, etc kunnen deelnemen.
Datum : 11 november 2010
Tijd : 09:00 tot 17:00
Locatie : Auditorium, Vrije Universiteit, Amsterdam Kosten : Euro 100,-
Contactpersoon : Irene van Baardwijk
Telefoon : 020 4448444