ANBO: “Geen indexatiekorting vanwege langere levensverwachting”

Ouderenbond ANBO roept de kabinetonderhandelaars op indexatiekortingen vanwege hogere levensverwachting bij pensioenen te voorkomen. De kortingen maken deel uit van het door werkgevers- en werknemersorganisaties aanvaarde pensioenakkoord over de toekomst van de AOW en de aanvullende pensioenen. De seniorenbond vindt indexatiekortingen bij reeds ingegane pensioenen “onverteerbaar” en bepleit landelijke maatregelen om te voorkomen dat pensioenfondsen deze kortingen kunnen invoeren.

De Stichting van de Arbeid (STAR) vindt dat het nieuwe kabinet het pensioenakkoord in zijn geheel moet overnemen. En waarschuwt dat de politiek niet in het pensioenakkoord “mag gaan shoppen.” De seniorenbond is het daar niet mee eens en vindt het argument voor de indexatiekorting dat senioren ouder worden dan waarvoor eerder is betaald, misplaatst. “Bij aanpassing van het pensioenstelsel kan er niet met terugwerkende kracht een correctie plaatsvinden. Indexatiekortingen zijn alleen bespreekbaar wanneer de concrete financiele situatie van een pensioenfonds daartoe aanleiding geeft. Verder dienen bestaande pensioenrechten van werknemers en gepensioneerden te worden gerespecteerd.”

Bezuinigingen op de gezondheidszorg
ANBO heeft informateur Opstelten en de kabinetonderhandelaars ook laten weten grote maatschappelijke weerstand te verwachten bij forse bezuinigingen op de gezondheidszorg. Verminderen van de bureaucratie, het wegsnijden van overbodige managementlagen, het aan banden leggen van topsalarissen, maatregelen die de efficiency vergroten en preventieve maatregelen bieden volgens de seniorenbond meer soelaas.
Goed geregelde, landelijk aangestuurde en lokaal uitgevoerde Wmo-voorzieningen en zelfmanagement in de zorg kunnen er bovendien voor zorgen dat minder mensen een beroep hoeven te doen op kostbare zorg.

Over ANBO
ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en AARP Global Network. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen