Schotse jeugdverpleegkundigen hebben een naam

jNederlandse huisartsen hebben heterogene spreekuren voor een vaste groep patienten.  Zij ontmoeten tijdens hun spreekuren alle mogelijke patienten, jong en oud, met vele verschillende klachten. Soms hanteren zij een homogeen spreekuur voor specifieke groepen patienten, bijvoorbeeld tijdens een wrattenspreekuur. In Nederland kennen jeugdverpleegkundigen een homogeen spreekuur: zij draaien bijvoorbeeld (zoals dat heet) een ochtend lang een bureau 18 maanden oude zuigelingen. Dan komen alleen maar ouders met babies van die leeftijd langs.

In Schotland werken jeugdverpleegkundigen met ongeveer hetzelfde takenpakket als hun Nederlandse collega’s. Maar zij hanteren een heterogeen spreekuur voor een vaste groep gezinnen. Op hun spreekuren komen ouders met zuigelingen van 18 maanden oud, maar ook pubers en  jonge ouders met pasgeborenen. Binnen de vaste groep gezinnen staan de jeugdverpleegkundigen bekend onder hun eigen naam. De Schotten werken met wat wordt genoemd een named nursing system.

Al deze informatie deed prof.dr. Guus Schrijvers op vrijdag 20 augustus op tijdens de voorbereiding van een internationale workshop over Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) in Europa.  Het Nederlandse Jeugd Instituut (NJI) organiseert die op 10 september in Utrecht. Deelnemers zijn  twaalf experts uit evenzoveel Europese landen alsmede circa veertig Nederlandse experts uit maatschappelijke, bestuurlijke en wetenschappelijke kring. ´Ik heb de eer deze conferentie voor te zitten´, aldus Schrijvers.

Drie thema komen op 10 september aan bod:

1. leiding geven aan een CJG

2. geïntegreerd werken in en rond een CJG en

3. verhogen van de opvoedkundige competenties van ouders (parents empowerment).

Wilt u meer informatie over de conferentie? Klik hier. Wilt u meer  weten over named nursing in Schotland? Klik dan hier. Organisatoren Caroline Vink en Eveline Stetter van het NJI houden op  vrijdag 24 september tijdens het congres over Recente lokale, regionale, nationale en internationale ontwikkelingen in het professionele zorgaanbod van jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning vanuit Centra voor Jeugd en Gezin een workshop, waarop zij rapporteren uit de conferentie op 9 september. Wilt u in één dag op de hoogte raken van alle recente, waaronder ook politieke ontwikkelingen met de CJG? Klik dan hier, lees de brochure, kom op 24 september naar dit congres en ontmoet vele collega’s, onderzoekers en beleidsmakers.

Guus Schrijvers