7 september deadline Mediaprijs 2010 Hersenstichting

0
406

De Hersenstichting Nederland nodigt journalisten en redacteuren van gedrukte media uit om uiterlijk 7 september a.s. bijdragen in te zenden voor de Hersenstichting-Mediaprijs 2010. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 3000 en wordt uitgeloofd aan de journalist of redacteur (schrijvende pers) die na 7 september 2009 het beste artikel schreef over de hersenen of een hersenaandoening.

Met de prijs wil de Hersenstichting zowel kwaliteit als kwantiteit van journalistieke bijdragen over hersenen, hersenaandoeningen en hersenonderzoek stimuleren. De prijs wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Hersenstichting Publieksdag op 14 oktober a.s. in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. Er worden daar 1200 mensen verwacht.

De Hersenstichting wil hersenaandoeningen voorkomen, genezen en ervoor zorgen dat hersenpatienten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Dat probeert zij te bereiken door zoveel mogelijk kennis over de hersenen te vergaren en te verspreiden. De jury beoordeelt de inzendingen vooral op de criteria ‘toegankelijkheid voor een breed publiek’ en ‘boeiend’. De jury bestaat uit:

  • Theo van Woerkom (voorzitter), neuroloog verbonden aan het HagaZiekenhuis en voormalig bestuurslid van de Hersenstichting.
  • Rob Trip, anchorman van het NOS Journaal, ambassadeur van de Hersenstichting.
  • Renie van Wijk, plv. hoofdredacteur van Libelle, o.a. bedenker en ex-eindredacteur van MIND Magazine.
  • Henk Bor, oprichter/voorzitter van de NAH stichting, zie www.nah-stichting.nl/index.php.

Deelnemers kunnen hun inzending(en) in viervoud opsturen naar Hersenstichting Nederland, t.a.v. Ria Davis, Postbus 191, 2501 CD Den Haag. Het reglement en nadere informatie staat op www.hersenstichting.nl/activiteiten/alle-activiteiten/hersenstichting-m ediaprijs-2010.html.

Bron: Hersenstichting