Studiedag over cannabiskwesties

0
215

Het Trimbos-instituut organiseert op 12 oktober in Utrecht een studiedag over cannabiskwesties: wetenschap en praktijk.
Er is groeiend bewijs dat cannabisgebruik lichamelijke en psychische risico’s met zich meebrengt. In sommige groepen van veelal kwetsbare jongeren is het gebruik van cannabis vaak fors en veel hoger vergeleken met hun doorsnee leeftijdgenoten.
Hoe zit het precies met de gevaren van cannabisgebruik op jonge leeftijd en welke mogelijkheden zijn er om in te grijpen of (verdere) problemen te voorkomen?
De studiedag Cannabiskwestie: wetenschap en praktijk is geheel gewijd aan deze problematiek.
Het ochtenddeel zal gaan over actuele wetenschappelijke bevindingen op het gebied van cannabis en gezondheid. Keynote speaker is professor Robin Murray, psychiater en gezaghebbend onderzoeker op het terrein van psychose en schizofrenie, van het Institute of Psychiatry in Londen.
Hij zal in zijn presentatie de relatie tussen cannabis en psychose belichten. Specifieke aandachtspunten zijn de sterkte en samenstelling van cannabis (CBD/THC), het ontwikkelend brein, en migranten als risicogroep.
Verder zal professor Tom ter Bogt van de Universiteit Utrecht spreken over de relatie tussen cannabisgebruik, spijbelen en schooluitval. Derde spreker van de ochtend is professor Anja Huizink van de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam. Zij houdt een presentatie over de rol van stress en gedragsstoornissen bij (overmatig) cannabisgebruik.
In het middagdeel wordt gekeken worden naar de mogelijkheden voor preventie en behandeling, in het bijzonder voor kwetsbare groepen jongeren. Welke interventies zijn er beschikbaar? Zijn deze interventies effectief gebleken, en voor welke jongeren juist wel en niet, en welke adviezen kunnen er worden gegeven voor de implementatie?
De middag start met een plenaire introductie over psychosociale en farmacotherapeutische interventies voor problematisch cannabisgebruik door professor Jan Copeland, directeur van het National Cannabis Information Centre in Sydney, waar veel deskundigheid is opgebouwd op dit terrein.
Vervolgens worden 3 x 2 middagsessies gehouden die zich specifiek richten op selectieve en geïndiceerde interventies en behandeling.
De studiedag wordt gehouden op 12 oktober 2010 van 09.00 tot 17.00 uur in de Hogeschool Domstad te Utrecht.

Bron: Trimbos