Sint Franciscus Gasthuis achtste positie in de AD Ziekenhuis top 100

Zaterdag 4 september 2010 verscheen voor de zevende keer de AD Ziekenhuis top 100. Het Sint Franciscus Gasthuis staat in de ranglijst landelijk op een achtste en regionaal op een tweede positie. Dit mooie resultaat sluit aan bij de ambitie die het topklinische ziekenhuis heeft, namelijk om zijn patienten op een gastvrije wijze, hoogwaardig gekwalificeerde zorg te bieden. In deze ranglijst worden alle Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld op basis van 23 criteria die betrekking hebben op medische kwaliteit afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en acht criteria die gaan over patientvriendelijkheid gebaseerd op gegevens van Vereniging Kind en Ziekenhuis, patientenorganisaties en vergelijkingssite Independer.

Stijgende lijn
Het topklinische Sint Franciscus Gasthuis is tevreden met het behaalde resultaat en trots op de inzet van alle medewerkers en medisch specialisten die hieraan hebben bijgedragen. Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het resultaat is dan ook in lijn met de resultaten uit het patienttevredenheidsonderzoek, Gastvrijheidszorg met sterren en het externe medewerkerstevredenheidsonderzoek. Anderzijds blijven er, voor de lerende organisatie die het topklinische Sint Franciscus Gasthuis is, voldoende aanknopingspunten om te blijven werken aan continue verbetering.

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit is in het Sint Franciscus Gasthuis verweven in alle zaken waaraan wordt gewerkt. Om continu alert te blijven op mogelijke verbeteringen, worden interne audits en proefvisitaties gehouden. Patienten worden geregeld naar hun mening gevraagd over de geleverde zorg. Daarnaast houdt het ziekenhuis zelf kwaliteitscijfers bij, zodat er waar nodig kan worden bijgestuurd. Het streven hierbij is om blijvend te voldoen aan de eisen van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).

Topklinisch ziekenhuis (STZ)
Het Sint Franciscus Gasthuis is het enige algemene ziekenhuis in Rotterdam met de topklinische status. Dit betekent dat het ziekenhuis voorop loopt in kwaliteit van patientenzorg, onderwijs, opleiding, onderzoek en vernieuwing. Patienten kunnen dan ook terecht voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg.

Recente artikelen