In Memoriam huisarts Ben Ponsioen

2
1069

Ben Ponsioen, huisarts,  is plotseling overleden. Ben was huisarts in hagro Brielle, en is zeer actief geweest bij de ontwikkeling van richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap over astma en COPD en het onderwijs daarover. Hij was een actief lid van de expertgroep van huisartsen over astma en COPD (CAHAG).
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte met het verwerken van dit onverwachte verlies.

2 REACTIES

  1. Hi Ben, je was een inspirerende huisarts, alr=tijd vol energie. Ik heb veel van je geleerd en vond het een eer dat ik een poosje in je praktijk mocht werken. Ik zal je missen bij de bij- en nascholingen.

Comments are closed.