Presentietheorie werkt uitstekend bij dementerenden

Array

Andries Baart

De presentietheorie van de Tilburgse hoogleraar Andries Baart biedt nauwelijks brede analyses van sociale problemen (zoals marginaliteit, multi-culturaliteit, gebrekkige sociale cohesie, armoede), maar des te meer van het optreden van professionals die zich met liefde en aandacht betrekken op degenen die onder zulke problemen lijden. De theorie concentreert meer op wat men feitelijk doet dan op wat men pretendeert, meer op de ervaren betekenis van het professionele aanbod dan op de normen en richtlijnen van de werksoort zelf.

De presentiebeoefenaar is ongehaast en houdt zich vrijelijk op in het leefmilieu van de betrokkenen, is gemakkelijk aan te klampen. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de anderen. Bovendien hebben presentiebeoefenaren in de regel langdurige contacten. De presentiebeoefenaar is niet louter aanspreekbaar op één type probleem of hulpvraag. Openheid, domeinoverschrijding, brede inzetbaarheid, doen wat de hand vindt te doen: dat zijn trefwoorden.

Er wordt nauw aangesloten bij de leefwereld en levensloop van de betrokkenen. Vanwege deze kenmerken is de presentiebenadering bijzonder, zij het niet exclusief, geeigend waar contact gezocht wordt met mensen in de marge van onze samenleving, met moeilijk bereikbare, chaotisch en teruggetrokken levende mensen bij wie zich de problemen opstapelen. Tot zover een uiteenzetting van deze theorie. Wie meer wil weten, klikt hier.

Tijdens een bezoek op 31 augustus aan de grote zorgorganisatie Sevagram te Heerlen, waaronder de meeste verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Zuid Limburg vallen, vernam Guus  Schrijvers dat alle verplegenden,verzorgenden en artsen van psychogeriatrische patienten zich geschoold hadden in de presentietheorie. Deze inhoudelijke zorginnovatie blijkt een groot succes, aldus de bezielende bestuursvoorzitter Marriette Keijser en haar leidinggevenden. De professionals ervaren de theorie als een verrijking van hun werk en niet als extra tijdsbelasting. De clienten en hun mantelzorgers ervaren meer steun voor hun problemen. Schrijvers heeft alle betrokken gecomplimenteerd met de succesrijke toepassing van de presentietheorie. Voor een snelle verspreiding over het hele land is een wetenschappelijke kwantitatieve evaluatie van deze invoering bij professionals, patienten en mantelzorgers een noodzaak. Hopelijk vinden de onderzoekers van Sevagram, de Universiteit Maastricht en de Heerlense hogeschool lectoraten aldaar de tijd om dat te doen.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen