Therapietrouw verhoogd bij patiënten met psychoses

Therapie-ontrouw aan antipsychotische medicatie komt bij de helft van patienten met psychoses voor. Hierdoor ervaren zij vaker terugval en worden ze vaker opnieuw opgenomen. Eerdere pogingen om therapietrouw te verbeteren hebben wisselend succes laten zien. Het is nu echter gelukt om het gebruik van antipsychotische medicatie te verbeteren. Dit is een van de uitkomsten die Tonnie Staring optekent in zijn proefschrift dat hij op 8 september verdedigt.

Staring is als onderzoeker verbonden aan de Parnassia Bavo Groep en deed in de periode 2005-2010 onderzoek onder patienten met psychoses die niet goed meewerkten aan hun behandeling. Hij en collega’s ontwikkelden een interventie om dit te verbeteren: Treatment Adherence Therapy (TAT). Een verschil met eerdere interventies is dat de modules van TAT rekening houden met verschillende oorzaken van lage therapietrouw. De ene patient werkt bijvoorbeeld niet goed met behandeling mee vanwege vergeetachtigheid, de ander vanwege vervelende medicatiebijwerkingen, en weer een ander vanwege een laag ziekte-inzicht. In plaats van één interventie voor alle oorzaken, ontwikkelden Staring verschillende interventies, elke toegespitst op specifieke oorzaken van de medicatieweigering.

De effecten van TAT zijn onderzocht middels een gerandomiseerde studie, waarbij 55 patienten de interventie hebben ontvangen en 54 patienten in een controlegroep zaten. Hieruit blijkt dat TAT werkt: het gebruik van medicatie verbeterde en ook werkten de patienten beter mee aan andere onderdelen van hun behandeling. Er was ook een niet-significante trend dat ze minder vaak gedwongen werden opgenomen.

Financiele beloning
Bij sommige patienten paste deze interventie niet, omdat ze te ziek zijn en niet in gesprek willen gaan. Bij vijf dergelijke patienten, die vaak werden opgenomen ten gevolge van een ernstige vorm van schizofrenie, is getracht ze middels een financiele beloning te motiveren tot het accepteren van injecties met antipsychotica. Dit werkte goed: deze patienten gebruikten tijdens de beloningen hun medicatie veel beter en ze werden minder vaak opgenomen. Deze interventie behoeft echter nog een grotere studie. Deze wordt uitgevoerd in de periode 2010 tot 2012 bij zorgbedrijf Palier, een van de zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen