Allergie patiënten vaak slecht beschermd tegen levensbedreigende allergische reactie

0
271

Recente IMS* cijfers wijzen uit dat maar liefst een derde van de circa 60.000 mensen die zich denken te hebben beschermd tegen een levensbedreigende allergische reactie (anafylactische shock), feitelijk niet of onvoldoende zijn beschermd. Oorzaak is dat zij vaak een verouderd medicijn, adrenaline, bij zich dragen dat zij in noodsituaties moeten toedienen met een auto-injector. Echter als het medicijn over de houdbaarheidsdatum is, kan de werking niet meer worden gegarandeerd.

Internist-allergoloog dr. Hanneke Oude Elberink van het Universitair Medisch Centrum Groningen:” Om de gevaren van bijvoorbeeld een wespensteek teniet te doen, kunnen mensen met een wespenallergie een auto-injector bij zich te dragen. Zodra men gestoken is door een wesp, kan men zich hiermee zelf op eenvoudige wijze adrenaline toedienen. Dit gaat de ernstige gevolgen van de allergische reactie tegen. Als patienten geen immunotherapie hebben gehad moeten zij de injector in principe levenslang met zich meedragen en er voor zorgen dat de houdbaarheidsdatum van de pen niet is verlopen. Anders hebben deze mensen een schijnzekerheid!” .

Oude Elberink adviseert dan ook patienten met een allergie die gebruik maken van zo’n auto-injector, deze regelmatig te controleren op de houdbaarheiddatum en in geval dat deze is verlopen, direct met hun behandelend arts contact op te nemen.

Er is een speciaal programma (Adrenaline Support) ontwikkeld waarmee de patient via e-mail een herinnering krijgt vlak voordat de houdbaarheidsdatum van de auto-injector verloopt. Op deze manier is de patient verzekerd van een auto-injector met een geldige houdbaarheid. Patienten kunnen zich via www.apotheek-linq.nl inschrijven voor deze service en daarna kiezen voor het programma Adrenaline Support.

Allergische reactie
Bij sommige mensen met allergie reageert het lichaam soms te sterk op stoffen uit de omgeving die het als schadelijk herkent (prikkels).. Wanneer deze reactie levensbedreigend is, spreekt men van een anafylactische reactie of in het ergste geval een anafylactische shock.

Voorbeelden van prikkels die een anafylactische reactie kunnen oproepen zijn een insectensteek of –beet, bepaalde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld pinda’s of andere noten) of andere lichaamsvreemde stoffen, zoals bepaalde geneesmiddelen.

De anafylactische reactie treedt meestal binnen enkele minuten op. Het lichaam reageert op de prikkel door een grote hoeveelheid boodschapperstoffen af te geven, zoals histamine. Hierdoor verwijden de bloedvaten, waardoor de bloeddruk heel sterk kan dalen. Verder kunnen de boodschapperstoffen de volgende verschijnselen veroorzaken: kortademigheid of benauwdheid, zwelling van de keel, flauwvallen. Als er niet snel adrenaline wordt toegediend kan deze overreactie leiden tot de dood. In Nederland overlijden jaarlijks mensen ten gevolge van een allergische reactie van insectensteken.

* www.imshealth.nl