LUMC participeert in twee consortia Nierstichting

0
267

Vanuit het perspectief van patienten is medisch wetenschappelijk onderzoek pas succesvol als de resultaten daadwerkelijk de kwaliteit van zorg en behandeling verbeteren. Toch blijkt dat in de praktijk vaak een lange weg. De Nierstichting wil dat veranderen met de start van haar nieuwe Consortia Programma. Dankzij een subsidie van drie miljoen euro starten dit jaar twee universitaire onderzoeksconsortia. Het LUMC participeert in beide consortia.

Het consortium Amsterdam-Nijmegen-Leiden probeert te ontrafelen waarom mensen die na een niertransplantatie een virusinfectie doormaken, gevoeliger zijn voor afstoting van de donornier. Het consortium Nijmegen-Leiden-Maastricht neemt de binnenbekleding van nierfiltertjes onder de loep om te weten te komen hoe eiwitverlies en ontsteking van de nierfiltertjes precies ontstaan. Meer kennis op die thema’s opent de weg naar een betere aanpak van nierziekten.

U kunt het volledige persbericht lezen op de  website van de Nierstichting.