Wel of niet vragen naar gezondheid mantelzorger?

0
201

Een echtpaar komt bij een longarts. Zij heeft een longaandoening. Hij is mantelzorger. Aan het eind van het consult vraagt de arts aan de mantelzorger: En hoe gaat het nu met u? De mantelzorger schiet in tranen. De dokter schuttert, want de volgende patient wacht en hij loopt al uit. De patiente is handelingsverlegen. Na een kop koffie duwt de mantelzorger de rolstoel van zijn partner, helpt haar in de auto en aanvaardt de terugreis.

Als het aan Tranzo onderzoeker dr. Deirdre Beneken ligt, gaat iedere professional (specialist, huisarts, verpleegkundige maar ook  de verlener van parkeerontheffingen) de vraag stellen aan begeleidende mantelzorgers: En hoe gaat het nu met u? Dat pleidooi hield zij tijdens een symposium Mantelzorg: draagkracht vergroten en draaglast verkleinen, dat de Gemeente Den Haag op maandag 13 september organiseerde op de Haagse Hogeschool.

Deirdre Beneken heeft in haar proefschrift de Methode Familiezorg ontwikkeld. Die methode is voortreffelijk. De vraag En hoe gaat het nu met u? past in die methode. Toch bestonden bezwaren tegen het stellen van deze vraag. Het is namelijk een screeningsvraag. Te verwachten is –op basis van bovenstaande Haagse cijfers- dat tien procent van de mantelzorgers deze vraag negatief beantwoord, zeker na enig doorvragen. Als professionals aan deze 10% dan niets te bieden hebben, dan mag volgens de regels van verantwoorde screening de vraag niet gesteld worden. Dan kunnen professionals, zoals in bovenstaande casus, beter hun mond houden. Tot zover dit bericht.

Op 11 januari 2011 start de Julius Masterclass Geïntegreerde zorg voor Chronische Zieken: samenwerkingsverbanden rondom aandoeningen. Naast vele andere onderwerpen komt daar de relatie tussen professionele zorg en mantelzorg aan de orde. Die speelt bij bovenstaand onderwerp, maar ook bij de inzet van respijtzorg, huishoudelijke zorg en het aanbieden van competentie verhogende cursussen voor mantelzorgers. Geeft u leiding aan bijvoorbeeld een zorggroep voor diabetes, een transmuraal programma voor dementerenden, een palliatieve zorgnetwerk, een zorgprogramma in de Geestelijke gezondheidszorg, een COPD disease mamagement programma of aan aan hartfalen poli,  lees de uitgebreide brochure, schrijf u  in, fris uw  kennis op, deel uw ervaringen en vind troost bij uw vaak moeizame werk. http://www.integratedcare.eu/integratedcare_ned/downloads/000095brochure_mc-gentegreerde-zorg-voor-chron.pdf.