Nederlands Jeugdinstituut presenteert publicatie voor CJG-professionals

0
233

Nederlands Jeugdinstituut
Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft voor professionals in de Centra voor Jeugd en Gezin een handzaam boekje gemaakt met daarin een grote selectie van instrumenten en richtlijnen die zij in hun werk kunnen gebruiken. Handig bij het verzamelen van informatie over clienten. Bovendien is het een hulpmiddel om meer eenheid te krijgen in het beslissen en handelen in verschillende situaties. Het eerste exemplaar werd vanochtend tijdens het Congres Centra voor Jeugd en Gezin door drs. Nienke Foolen, een van de auteurs, overhandigd aan Prof. Dr. Jo Hermanns.

Eenheid in beslissen en handelen in verschillende situaties
Een belangrijke taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin is het (vroegtijdig) signaleren van problemen bij jeugdigen of in gezinnen. En als er problemen gesignaleerd zijn, moet het CJG de jeugdigen en gezinnen zelf ondersteunen of doorverwijzen naar bijvoorbeeld de jeugdzorg. Uit de praktijk en uit onderzoek weten we dat professionals die met kinderen en jongeren werken in dezelfde zaken nogal eens verschillend oordelen en beslissen. Het kan zijn dat zij over verschillende informatie beschikken. Of dat zij de beschikbare informatie over het kind of het gezin anders wegen. Ook verschillen zij soms in bereidheid om actie te ondernemen. Dergelijke verschillen zijn nooit helemaal te objectiveren, omdat zij deels berusten op persoonlijke en professionele normen en waarden. Maar de verschillen tussen professionals kunnen wel kleiner worden. Namelijk door het gebruik van instrumenten en richtlijnen. Een grote selectie is nu opgenomen in de publicatie Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. De geselecteerde instrumenten en richtlijnen zijn afkomstig uit de Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden.

Bestellen
De publicatie Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin is geschreven door Mariska de Baat, Nienke Foolen en Machteld van der Pijll, allen werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut. Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin kost EUR7,95 en is te bestellen via de website www.nji.nl/publicaties. Meerdere collega’s binnen uw Centrum voor Jeugd en Gezin voorzien van Instrumenten en richtlijnen binnen de Centra voor Jeugd en Gezin? Maak dan gebruik van de speciale actie. 10 stuks voor EUR70,00 (1 exemplaar gratis) en 20 stuks voor EUR140,00 (2 exemplaren gratis).