‘Elektronisch voorschrijven van medicijnen verplicht’

0
213

‘Elektronisch voorschrijven van medicijnen verplicht’
Prof. dr. Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, kondigt aan dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen vóór 1 januari 2012 gebruik moeten maken van een elektronisch voorschrijfsysteem. ‘Het is zeer risicovol om een geneesmiddel voor te schrijven zonder hulp van een geautomatiseerd systeem, dat direct de interacties met andere geneesmiddelen en mogelijke overgevoeligheidsreacties signaleert. Dat is onnodig gevaarlijk en niet langer verantwoord. Daarom gaat de inspectie vanaf 1 januari 2012 handhaven.’

Dat is één van de uitkomsten van de conferentie Medicatieveiligheid en ICT op 27 september 2010 in Nieuwegein. Nu nog worden er teveel fouten gemaakt bij de medicatieoverdracht, stellen meerdere sprekers vast. De richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens – opgesteld door het zorgveld – moet fouten bij de overdracht voorkomen en wordt van kracht per 1 januari 2011.
Apothekers in Nederland zijn al druk bezig om de richtlijn te implementeren in hun informatiesystemen. Uit de presentatie van Anne de Roos (beleidsmedewerker NVZA) blijkt dat er behoefte is aan eenduidige, landelijke, afspraken over de inhoud van het medicatieoverzicht en toedienlijsten. KNMP en NVZA nemen het voortouw om hier standaard formats voor te ontwikkelen. Haar onderzoek onder verschillende apothekers en ziekenhuisapothekers toont aan dat er op dit moment nog veel en grote verschillen bestaan tussen verschillende softwaresystemen.

ICT kan helpen om medicatiefouten te voorkomen, maar een medicatieoverzicht is natuurlijk niet compleet zonder de informatie van de voorschrijvende artsen. Daarom is het belangrijk dat ook de huisartsen en specialisten deze informatie gaan delen.  Als het gaat om ICT moet er met name in de ziekenhuizen nog een flinke inhaalslag gemaakt worden. Tijdens de afsluitende discussie riepen zorgverleners op tot een gefaseerde invoering van de richtlijn, om te voorkomen dat men teveel wil bereiken en er uiteindelijk niets gebeurt. ‘Niet frustreren maar faciliteren: doe wat kan en maak een plan voor wat nog moet’.

De presentaties zijn te vinden op www.nictiz.nl. Een verslag volgt zo snel mogelijk.
ConceptRichtlijn Overdracht Medicatiegegevens