OK-projecten vallen in de prijzen tijdens Oogzorgnetwerkdag 2010

Jeannette Lausberg, locatieleidinggevende van de afdeling oogheelkunde IJsselland Ziekenhuis, ontvangt van Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de vijfde Oogzorgnetwerk Partnerprijs.

IJsselland ziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis winnen dit jaar
Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 23 september 2010 werden dit jaar twee prijzen uitgedeeld. Zo ontving Het IJsselland Ziekenhuis uit handen van Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam, de vijfde Oogzorgnetwerk Partnerprijs. Het IJsselland ziekenhuis ontving deze prijs voor de inspanningen en investeringen in het verbeteren van het OK proces van staarpatienten. Daarnaast werd deze dag ook voor het eerst een publieksprijs voor het meest innovatieve en interessante project uitgereikt, namelijk de introductie van de Surgicube op de afdeling Oogheelkunde van Het Sint Franciscus Gasthuis.

IJsselland Ziekenhuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs
Het IJsselland Ziekenhuis ontving de partnerprijs vanwege de succesvolle realisatie van haar OK 6 project. Dit is een project om staaroperaties nog efficienter, maar vooral ook patientvriendelijker te laten verlopen. OK 6 is de werknaam van één van de operatiekamers van Het IJsselland Ziekenhuis. Deze is volledig verbouwd volgens het dagbehandelingsconcept dat onder andere ook gebruikt wordt in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Naast dat het project geleid heeft tot efficientere werkprocessen, heeft het ook een uitgebreider en interessanter takenpakket voor oogheelkundig personeel op de polikliniek tot gevolg gehad. Zo assisteren nu bijvoorbeeld ook doktersassistenten van de polikliniek op de OK.

Introductie Surgicube Sint Franciscus Gasthuis wint publieksprijs
Dit jaar werd voor de eerste keer door de ruim 240 aanwezigen gestemd op het meest aansprekende project. Het was een spannende strijd waar het Sint Franciscus Gasthuis met slechts één punt verschil won van de andere deelnemers. Het Sint Franciscus Gasthuis won deze prijs, met een nieuw OK traject voor staaroperaties: de Surgicube. Door de introductie van de Surgicube kunnen staarpatienten op de polikliniek Oogheelkunde geopereerd worden in plaats van op het grote OK complex van het ziekenhuis. De nieuwe manier van werken is een verrijking voor zowel de patient als de oogarts en de medewerker. Het Flevoziekenhuis behaalde een verdiende tweede plaats met hun One Stop Shop macula poli, waar de wachttijden voor patienten met macula degeneratie sterk zijn afgenomen.

De Oogzorgnetwerkdag
De Oogzorgnetwerkdag is een jaarlijkse bijeenkomst voor alle personen die op enige wijze aan Het Oogzorgnetwerk gelieerd zijn. Dit zijn alle betrokkenen van samenwerkingspartners en organisaties waarmee projecten zijn opgezet. Het doel van de dag is kennis te delen over ontwikkelingen binnen het netwerk en de sector oogheelkunde en vooral veel contacten op doen.
De Oogzorgnetwerk partnerprijs, een kunstwerk van  Paul Baars, van wie diverse kunstwerken in Het Oogziekenhuis hangen, werd overhandigd aan het IJsselland Ziekenhuis. In voorgaande jaren hebben het Sint Franciscus Gasthuis, het Optometristen Collectief Rijnmond, het Slingeland Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ de partnerprijs gewonnen. Deze wordt uitgereikt voor een bijzondere bijdrage binnen Het Oogzorgnetwerk. Het Sint Franciscus Gasthuis verliet de Oogzorgnetwerkdag met een mooie beker voor op de polikliniek.

Recente artikelen