Masterclass Engelse spoedzorg: gratis deelname voor Utrechters

In Nederland bezoeken vier miljoen mensen de HAP, waarvan een aanzienlijk gedeelte contact zoekt om gerustgesteld te worden. In Engeland bestaan geen huisartsenposten, waar gaan daar de patienten dan heen? Gaan die dan allemaal naar de SEH van een ziekenhuis of hebben de huisartsen andere methoden om spoedzorgvragen te beantwoorden?

Hoe is in Engeland de ambulancezorg, die in 10 jaar tijd bijna 100% meer 999 telefoontjes kreeg te verwerken en die bij echte spoed binnen acht minuten ter plaatse moet zijn, georganiseerd?  Hoe komt het dat in Engeland waar het Manchester Triage systeem is ontwikkeld nauwelijks (meer) met triage wordt gewerkt? Hoe komt het dat in het weekend, zo werd in een Engels onderzoek gemeld, met spoed opgenomen patienten 10% meer kans hebben om te overlijden?

Deze en andere vragen zullen aan de orde komen in de Internationale Masterclass Spoedzorg die in Londen van 8 tot en met 11 februari 2011 voor maximaal 30 leidinggevenden en ervaren professionals over de Engelse Spoedzorg wordt georganiseerd. Het Julius Centrum prijst zich gelukkig om dit samen met het King’s Fund Centre te organiseren. Het King Fund’s Centre neemt in Engeland een vooraanstaande positie in met betrekking tot onderwijs over en onderzoek naar innovaties in de zorg.

Het programma bestaat uit lezingen over de Engelse spoedzorg, de ambulancezorg, de rol van huisartsen in de spoedzorg buiten kantooruren, over triage en taakherschikking en over hulp via de telefoon of internet. Verder zijn er twee site visits naar keuze en is er tijd om Londen te verkennen en te netwerken. Tijdens de masterclass maak je ook kennis met rampenbestrijding en zorgverlening bij grootschalige ongevallen.

Zo vindt een bezoek plaats aan de Londense Meldkamer Ambulancezorg die voor 10 miljoen inwoners werkt. Ook krijgen we workshops over de traumaregio’s en traumacentra. Het projectmanagement OTO van het UMC Utrecht biedt de mogelijkheid voor een beperkt aantal Utrechtse leidinggevenden in de spoedzorg om gratis deel te nemen aan deze Masterclass. Het Julius Centrum gaat ervan uit dat u dan vooral de workshops en excursies volgt over de grootschalige rampenbestrijding. Wanneer u mee wilt naar deze internationale masterclass, mail dan naar Liane van Schaik, coördinator nascholing Public Health via l.vanschaik@umcutrecht.nl.

Guus Schrijvers