Honderd meldingen incidenten in eerstelijnszorg

0
191

Eerste resultaten nationale meldweek patientveiligheid
Tijdens de eerste nationale meldweek patientveiligheid van 27 september tot en met 3 oktober 2010 zijn honderd incidenten gemeld. Vijftien eerstelijns beroepsorganisaties, het ministerie van VWS en de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud hadden de aangesloten leden opgeroepen om mee te doen aan de meldweek.

Verbeteren patientveiligheid
De honderd meldingen waren afkomstig uit bijna alle eerstelijns beroepsgroepen die deelnamen. Bij circa vijf procent van de meldingen was sprake van potentieel ernstige gevolgen voor de patient. Tweederde van de melders geven aan dat zij maatregelen genomen hebben om hun gemelde incident in de toekomst te voorkomen. ‘We zijn positief gestemd dat de beroepsbeoefenaren uit de eerstelijnszorg bezig zijn met patientenveiligheid. Extra aandacht voor patientveiligheid in de eerste lijn was ook het voornaamste doel van de meldweek. De voorlopige resultaten laten zien dat, naast incidenten in het ziekenhuis, ook in de eerste lijn potentieel ernstige incidenten voorkomen. Het is noodzakelijk ook in de eerste lijn aandacht te blijven besteden aan het verbeteren van patientveiligheid,’ aldus de onderzoekers  van IQ healthcare. Hiervoor vinden al verschillende initiatieven plaats, zoals het “Zorg voor Veilig” programma (zie www.zorgvoorveilig.nl).

Aandacht patientveiligheid
Het was de eerste keer dat in Nederland een nationale meldweek patientveiligheid werd gehouden voor zorgverleners uit de eerste lijn. Dat zijn huisartsen, dietisten, doktersassistenten, apothekers, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, oefentherapeuten, huidtherapeuten, mondhygienisten, tandartsen en fysiotherapeuten.

In de komende maanden zullen de meldingen worden geanalyseerd door een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam. De uitkomsten worden begin 2011 worden gepresenteerd in een landelijke conferentie.

Bron: UMCN