Onderhandelingen cao jeugdzorg wederom vastgelopen

Gisteravond zijn de onderhandelingen voor de cao Jeugdzorg wederom vastgelopen. Eerder deze maand leek er weer sprake te zijn van een toenadering van de werkgevers, nadat zij het ultimatum van de bonden op 16 september hadden laten verlopen. Helaas bleek het toch niet mogelijk om te praten over fatsoenlijke voorwaarden. Abvakabo FNV en collega-bonden CNV Publieke Zaak en FBZ zijn erg boos over de gang van zaken. De 30.000 werknemers in de jeugdzorg hebben dringend behoefte aan een nieuwe cao. De bonden roepen hun leden op hun ongenoegen kenbaar te maken bij de werkgevers.

De bonden houden de werkgevers aan het Sociaal Akkoord van 2009. In dit landelijke akkoord tussen sociale partners en overheid zijn in het kader van de crisis duidelijke afspraken gemaakt over koopkrachtbehoud voor zowel 2009 als 2010. Daarnaast willen de bonden afspraken maken over het bevorderen van de professionaliteit van de sector. De tegenbod van de werkgevers bevat teveel verslechteringen in combinatie met een te laag loonbod voor koopkrachtbehoud (0,95 procent)

Het is bittere noodzaak de jeugdzorg aantrekkelijk te houden voor zowel huidige als toekomstige werknemers, aldus Abvakabo FNV. Zij doen zwaar en waardevol werk en daar moet wat de bond betreft goede arbeidsvoorwaarden tegenover staan. Bovendien is het met het oog op de tekorten in de sector ook gewoon broodnodig om goede werknemers te binden met goede voorwaarden. Cao-onderhandelaar Hans Wijers van Abvakabo FNV: “Onze leden worden gewoon niet serieus genomen en met praten alleen komen we er niet. De werknemers zijn het kind van de rekening door de starre opstelling van de werkgevers”

De bonden gaan zich nu, in overleg met hun leden, beraden op vervolgstappen.