Feiten en visies over forensische geneeskunde

0
198

Symposium FMG najaar 2010 op vrijdag 12 november 2010 te Utrecht
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
Op dit symposium wordt verkend waardoor de forensische geneeskunde wordt beïnvloed, waar de kansen en waar de valkuilen liggen. Diverse sprekers zullen hun visie op grote invloeden op de forensische geneeskunde geven. De invloed van uitspraken van het Europese Hof voor de rechten van de mens, uitspraken van strafrechter en niet te vergeten de media komen op dit symposium aan de orde. De vraag naar de plaats, het nut en de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde wordt gesteld. Om het debat op gang te brengen zijn tegensprekers uitgenodigd.
Bent u een forensisch arts met visie dan vragen wij u om deze dag met ons mee te debatteren. Bent u die visie nog aan het ontwikkelen, dan nodig wij u uit om ideeen op te doen. Werkt u op de PD of elders samen met forensisch artsen, dan vragen wij u uw oor te luister te leggen. Bent u van het Openbaar Ministerie, kom dan horen wat u de komende jaren van ons te verwachten hebt.

Op dit symposium komt wellicht weer geen antwoord op de vraag waar de rotzooi die forensisch geneeskundige aandacht behoeft vandaan komt, maar misschien kunnen we forensisch licht laten schijnen op de toekomst van de forensische geneeskunde. Wie weet wat we zullen zien? Er is in elk geval een programma voor een interessante en afwisselende dag.