‘Zing het maar’, nieuwe behandelmethode bij afasie

Array

Binnen verpleeghuis De Lichtenberg wordt een nieuwe behandelmethode toegepast voor mensen met de taalstoornis afasie* en/of verbale apraxie**, die moeite hebben met het spreken. De methode heet Speech Music Therapie for Afasia (SMTA). Logopedist Sandra Breman en SMTA-muziektherapeute Inke Krudde werken hierbij samen.
De behandeling bestaat uit een logopedische behandeling, aangevuld met muziektherapie, waarbij een beroep wordt gedaan op de (muzikale) rechterhersenhelft. Melodie en ritme worden gekoppeld aan bepaalde woorden en/of zinnen.

De praktijk laat zien dat bij bepaalde vormen van afasie de client door middel van het zingen en ritmisch spreken beter in staat is om vloeiender te spreken en woorden te (her)automatiseren. Hierdoor worden de communicatieve vaardigheden vergroot. De SMTA richt zich op het toepassen van woorden en uitdrukkingen in de dagelijkse situatie (bijv. ‘goedemorgen’, of `kunt u mij helpen’). Deze therapie kan ook eerstelijns worden ingezet, dus voor clienten buiten het verpleeghuis. * Afasie is een taalstoornis, ontstaan door hersenletsel, die vaak gepaard gaat met een onvermogen om letters, woorden en zinnen te begrijpen en/of te produceren. Meestal is de linkerhersenhelft getroffen, waar (bij de meeste mensen) het taalcentrum is gelegen.
** Apraxie is het onvermogen om complexe handelingen uit te voeren. De oorzaak van het probleem is het onvermogen om verschillende spierbewegingen in de juiste volgorde te laten verlopen.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen