NZa: Gezamenlijke inzet voor verbetering DBC’s GGZ vergt meer tijd

0
177

Oplossing DBC-systeem GGZ vertraagd
De besluitvorming over de oplossing van de problemen met het systeem diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vergt meer tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dan ook samen met de verschillende veldpartijen aan een zorgvuldige oplossing werken. Met het oog op verdere stappen naar prestatiebekostiging in de GGZ zal door de NZa met het veld gewerkt worden aan oplossingen van de geconstateerde knelpunten. Dat stelt de NZa in de Hoofdlijnennotitie Verbetering Werking DBC-systeem GGZ die zij aan de minister van VWS heeft aangeboden.

De NZa heeft de sector geconsulteerd over de problemen met het huidige DBC-systeem in de GGZ. Gebleken is dat de sector verschillend denkt over de mogelijke aanpak van de problemen. In de hoofdlijnennotitie schetst de NZa de oplossingsrichtingen die uit de consultatie naar voren zijn gekomen. Zij concludeert dat meer tijd nodig is om die te analyseren. Een zorgvuldige besluitvorming vereist meer tijd.

Om de juiste tarieven en prijzen te kunnen bepalen is het wat de NZa betreft noodzakelijk dat prestaties van aanbieders in de GGZ nauwkeuriger gedefinieerd worden en transparanter zijn voor zorgverzekeraars en consumenten. Daarmee wordt bijgedragen aan de invoering van prestatiebekostiging waarin zorgaanbieders betaald worden op basis van de zorg die zij daadwerkelijk geleverd hebben.

Tot er een besluit is over de mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen blijft de huidige DBC-systematiek in tact.

Vorig artikelNauwkeurige meting van de oogsterkte en uitgebreide check van de ogen
Volgend artikelHerfst in de hersenen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.