Landelijke Publieksdag Eetstoornissen in Tilburg

0
280

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) organiseert op 13 november van 10.00 tot 16.00 uur een Landelijke Publieksdag Eetstoornissen in Tilburg. De dag is bedoeld voor alle mensen die een eetprobleem of eetstoornis hebben (anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetbuistoornis), voor betrokkenen (ouders, partners, broers, zussen en vrienden) en voor degenen die vanuit hun professie betrokken zijn bij eetstoornissen. Kortom voor ieder die met deze vaak ernstige problematiek te maken heeft.

PROGRAMMA
Het ochtendprogramma staat in het teken van het thema “Een eetstoornis heb je niet alleen” met speciale aandacht voor  de invloed van eetstoornissen op het hele gezin.

Scarlet Hemkes, oprichter van de website ‘Proud 2 b me’ zal ingaan op het doel van deze website en de waarde ervan voor jongeren.

Sharmeela de Roo en Natasza Tardio zullen vertellen over de ervaring van Sharmeela met een eetstoornis die op zeer jonge leeftijd begon. Deze ervaring heeft zij beschreven in het boek Spiegelbeeld.

De Oudergroep Limburg, onderdeel van SABN, zullen tot slot vertellen over hun zelfhulpgroepen, specifiek bedoeld voor ouders van een kind met een eetstoornis.

Aansluitend aan elke lezing is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Het middagprogramma: men kan deelnemen aan lotgenotengroepen/gespreksgroepen waarvoor men zich bij aanmelding kan inschrijven. De gespreksgroepen voor mensen met een eetstoornis (AN/BN, LES (langdurige eetstoornissen) en ouders/partners) worden geleid door ervaringsdeskundigen. Los hiervan wordt aan hulpverleners en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden met elkaar in gesprek te gaan over een thema; de gespreksgroepen zijn niet voor hen bedoeld.

Tussendoor kan men standjes bezoeken van SABN (inclusief boekentafel) en diverse zelfhulporganisaties.

AANMELDING

Aanmelding kan direct via het internet (www.sabn.nl). Voor meer informatie kan per telefoon of per e-mail contact worden opgenomen met de SABN. De kosten van deze dag bedragen € 12,50 p.p., incl. koffie/thee/lunch. In gezinsverband zijn de kosten € 12,50 voor de eerste deelnemer en € 7,50 voor elk volgend thuiswonend gezinslid. Sluiting van de inschrijving is 9 november 2010.