‘Anderhalfde’ lijn is hot in Nederland en in Engeland

Array

Er bestaat zowel in Engeland als in Nederland een kloof tussen de eerstelijn en het ziekenhuis ofwel de tweedelijn. Beide hebben verschillende professionele normen, gewoonten, software, bekostiging en aansturing. Pogingen om de kloof te overbruggen vallen in Nederland onder anderhalfde lijnszorg en in Engeland onder de term polyclinic. Er zijn vele vormen van anderhalfde lijnszorg in Nederland in ontwikkeling. Het onderwerp is in beide landen een hot issue .

Ik noem enkele Nederlandse opties :
1. Een ziekenhuis opent een buitenpoli met direct toegankelijke specialisten.
2. Specialisten houden op gezette tijden spreekuur in een gezondheidscentrum.
3. Een zorggroep heeft een eigen oogarts, internist of longarts in dienst, waaraan huisartsen diagnostische en therapeutische vragen stellen. Het maandsalaris van de specialisten is lager dat de rekeningen voor geopende DBC’s ten behoeve van de advisering die een ziekenhuis stuurt aan de zorgverzekeraar.
4. Een gezondheidscentrum heeft een online verbinding met een ziekenhuis waarlangs zij informatie over patienten stuurt en advies vraagt aan een specialist.
5. Een verpleeghuis opent een geriatrische wijkpost voor eerstelijnszorg aan oudere patienten met complexe gezondheidsproblemen.
6. Een zorggroep werkt met kaderhuisartsen die adviezen geven over COPD en over diabetes. Zij nemen de functie van longarts en internist over.

Deze zes mogelijkheden kwamen aan de orde tijdens het beleidsdebat op het congres ‘Maatschappelijk rendement geïntegreerde eerste lijn – penny wise, pound wise’ op donderdag 4 november te Almere. Daaraan namen 200 leidinggevenden in de eerstelijn deel. Het debat was tekort en de anderhalfde lijn te veel in ontwikkeling om een voorkeur op te leveren voor een van deze zes vormen. In de ochtend van het congres toonde de Engelse onderzoekster Candace Immison drie vormen van polyclinics in de eerstelijn die overeenkomen met de hierboven genoemde opties 2, 4 en 5. Haar boeiende Power Point presentatie treft u aan op www.unitzorginnovatie.nl als u doorklikt naar gehouden congressen. Tot zover dit bericht.

Op 15 december start de Julius masterclass Geïntegreerde eerstelijn. De masterclass bestaat uit dertien colleges, alle op de woensdag, van 15.00-19.00 uur. De laatste jaren ondergaat de geïntegreerde eerstelijnszorg grote veranderingen. Verschillende initiatiefrijke en innovatieve zorgverleners ontwikkelen aansprekende zorgprogramma’s, zetten zorggroepen op, vormen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, etc. Veel van de kwalitatief goede zorg in de eerste lijn wordt door individuele zorgaanbieders zelf afgehandeld. De belangrijkste ontwikkelingen vinden echter plaats binnen de multidisciplinaire zorg. Daarbij is de samenhang tussen de geïntegreerde eerstelijnszorg en andere (deels private) zorgterreinen, zoals de wijkverpleging, de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en tweedelijnszorg van groot belang. Ook de ontwikkeling van de anderhalfde lijn komt aan de orde. Wilt uaan deze Masterclass deelnemen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl en klik door op ‘Masterclasses’. Fris uw eigen kennis op en deel uw ervaringen met ervaren docenten en collega’s uit andere delen van het land.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen