Professionals bespreken belang informele zorg

Provincie Utrecht
Wat betekent de Wmo voor professionals in zorg en welzijn? Dit was de centrale vraag van de conferentie ‘Wijs werken met de Wmo’ die op 1 oktober plaatsvond. Deze conferentie is de eerste in een reeks van drie en is georganiseerd door de Wmo-werkplaats Utrecht. Er is gesproken over de dreigende tweedeling tussen actieve en kwetsbare burgers, de betekenis en reikwijdte van informele zorg en de vernieuwing van het welzijnswerk.

Tijdens de conferentie besprak Lilian Linders haar onderzoek naar de informele zorg in een volksbuurt. Startpunt voor haar onderzoek vormt de achterliggende gedachte bij de Wmo: meer buurtcohesie bevordert de informele zorg tussen buurtbewoners. Uit gesprekken met bewoners van een ‘zwakke’ buurt in Eindhoven blijkt dit niet op te gaan. Veel buurtbewoners zijn op hun privacy gesteld, wat niet wil zeggen dat er geen burenhulp plaatsvindt. Buurtbewoners helpen elkaar vanuit een persoonlijke relatie. Lilian Linders noemt dit ‘geïndividualiseerd buurschap’, met als nadeel dat kwetsbare groepen makkelijker in een sociaal isolement terecht komen.

Onafhankelijkheid
Hoewel er in de onderzochte buurt veel bereidheid is om te helpen, komt burenhulp vaak niet tot stand. Bewoners vinden het enerzijds moeilijk om hulp te vragen (vraagverlegenheid) en te accepteren. Anderzijds willen bewoners zich liever niet aan anderen opdringen ( handelingsverlegenheid). De behoefte aan onafhankelijkheid is bij beide mechanismen het onderliggende principe.

Meer informatie
De Wmo-werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht, Alleato en ClientenBelang Utrecht, alsmede een groot aantal gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Zie ook de website van Wmo-werkplaats Utrecht. Het proefschrift ‘De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt’ van Lilian Linder kunt u verkrijgen via de website van Sdu. U kunt ook het artikel ‘Meer buurtcohesie bevordert echt geen burenhulp’ in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken, No. 5 / mei 2010 downloaden.