NPCF roept artsen op om patiënt serieus te nemen

Patienten willen met hun dokter meedenken en overleggen over hun behandeling. Dat gebeurt volgens patienten nog te weinig. Ook voelen patienten zich door hun dokter niet altijd serieus genomen. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) waar ruim tweeduizend mensen aan deelnamen.

Actief betrekken
Een overgrote meerderheid (84%) van de deelnemers aan de peiling vindt dat dokters hun patienten actief moeten betrekken bij de behandeling. Bijvoorbeeld door goed te luisteren en door ruimte te geven voor vragen en overleg. Slechts één op de drie deelnemers geeft aan `altijd actief betrokken te worden’.  Driekwart is het eens met de stelling dat de behandeling betere resultaten geeft als ze meer inspraak hebben. Een overgrote meerderheid geeft aan dat de kwaliteit van leven verbetert bij een goede inspraak.

Bijna alle deelnemers (96%) vinden dat een dokter genoeg informatie moet geven zodat de patient zelf kan kiezen voor de beste behandeling. Toch blijkt dat ruim een kwart van de ondervraagden helemaal niet wordt betrokken bij keuzes voor de behandeling of controle.

Serieus nemen
Minder dan de helft van de deelnemers voelt zich altijd serieus genomen door de dokter. ‘Dat is zeer teleurstellend’, zegt Marjolein de Booys, manager Kwaliteit bij de NPCF. ‘Het is heel belangrijk dat patienten zich serieus genomen voelen en daarmee genoeg zelfvertrouwen opbouwen om in een partnerschap met de dokter de aandoening te lijf te gaan. Mensen willen dat, dat zie je nu ook aan deze resultaten’.

Tegenstrijdige adviezen
Ook het feit dat meer dan de helft van de deelnemers wel eens tegenstrijdige adviezen krijgt, is een belangrijk signaal. Marjolein de Booys: ‘De ene arts schrijft een medicijn voor, de andere arts zegt: dat kan echt niet. Mensen hebben er last van dat artsen en andere zorgverleners niet goed met elkaar afstemmen en niet weten naar wie ze moeten luisteren.

Die gebrekkige afstemming ervaren ook deelnemers die meerdere aandoeningen hebben die afzonderlijk worden behandeld’. Die gebrekkige afstemming wordt door één van de deelnemers treffend verwoord: ‘Van de fysiotherapeut kreeg ik het advies mijn voet flink te bewegen, terwijl het advies van de specialist nu juist was mijn voet rust te geven.’

Marjolein de Booys concludeert dan ook: ‘Het is wel duidelijk dat zorg goed afgestemd moet zijn met de patient en tussen zorgverleners onderling. Bovendien blijkt uit deze meldactie dat patienten heel graag actief betrokken willen worden bij hun behandeling’.

De meldactie werd gehouden op initiatief van de NPCF en zes patientenorganisaties: de Hart&Vaatgroep, De Reumapatientenbond, de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties, het Astmafonds, Landelijk Platform GGZ en Diabetesvereniging Nederland.

Bron: Nederlandse Patienten Consumenten Federatie