Onderzoek: hoe eet Nederland?

Van de Nederlanders vindt 80% dat kinderdagverblijven alleen gezonde voeding mogen uitdelen. Een bijna even groot percentage is van mening dat in schoolkantines alleen maar gezond eten verkocht mag worden. Bijna de helft van Nederland wil duurzamer gaan eten.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek over gezond en duurzaam eten onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum. De helft van de Nederlanders zou gezonder willen eten dan ze nu meestal doen. Gevraagd naar de reden om dit nu niet te doen, geeft bijna een derde van hen aan te weinig zelfbeheersing te hebben.  Een andere reden is onder meer dat gezond eten te duur wordt gevonden (23%); één op de vijf  ondervraagden zegt in de supermarkt verleid te worden tot het kopen van ongezond eten.

Een grote meerderheid van de ondervraagden geeft aan voorstander te zijn van een aantal omgevingsmaatregelen om overgewicht terug te dringen. Met name in de omgeving van kinderen kan veel worden verbeterd. Zo wil 75% dat kinderen op school les krijgen over gezond eten, 80% ziet graag dat op kinderdagverblijven alleen gezonde voeding wordt uitgedeeld, 77% is voorstander van het aanbieden van uitsluitend gezond eten in de schoolkantine.

Het Voedingscentrum vindt het positief dat een ruime meerderheid van de mensen (88%) zichzelf hoofdverantwoordelijk voelt om gezond te eten. Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeksresultaten dat mensen ook geholpen willen worden in het maken van een gezonde keuze.  Het Voedingscentrum vertaalt wetenschappelijke consensus naar praktische adviezen over eten die mensen in hun dagelijks leven makkelijk kunnen toepassen.
Tegelijkertijd voert het Voedingscentrum een structurele dialoog met fabrikanten, winkeliers en bijvoorbeeld school-, bedrijfs- en sportkantines om maatregelen te treffen die de gezonde keuze voor de consument gemakkelijker maken.

Aan de deelnemers van het onderzoek zijn ook vragen voorgelegd over de duurzaamheid van hun voeding. 17% geeft aan nu al duurzaam te eten en te letten op aspecten als dierenwelzijn, milieu of eerlijke handel.
Bijna de helft van alle ondervraagden (48%) zouden duurzamer willen gaan eten dan ze nu doen. Onder deze groep bevinden zich niet alleen hoger opgeleiden, maar ook 46% van de lager opgeleiden heeft deze wens.
Van de mensen die duurzamer willen gaan eten, geeft 64% aan dat een knelpunt hierbij de prijs is: zij vinden duurzaam eten te duur. Het Voedingscentrum ziet hier een kans voor fabrikanten van meer duurzame producten en retailers om duidelijk te maken dat duurzamer eten niet altijd duurder hoeft te zijn.

Opvallend is dat zes van de tien mensen die gezonder willen eten, tegelijkertijd duurzamer willen eten. Het Voedingscentrum speelt hierop in door in zijn voorlichting duurzaamheid en gezondheid steeds meer te combineren, bijvoorbeeld in de dagelijkse recepten.

Het internet is het meest geraadpleegde kanaal voor informatie over voeding. Van de Nederlanders die op internet informatie over gezond en duurzaam eten zoekt, heeft 35% de website van het Voedingscentrum gevonden, 90% van alle respondenten kent het Voedingscentrum van naam.

De resultaten uit het onderzoek zijn op dinsdag 16 november gepresenteerd tijdens het jubileumcongres ter ere van het 10-jarig bestaan van het Voedingscentrum. Het onderzoek ‘Voeding in 2020, gezond en duurzaam eten’ werd in oktober 2010 onder 1538 Nederlanders van 18 jaar en ouder online uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Voedingscentrum