UMCG investeert in nieuwe apparatuur voor beeldvormend onderzoek met radioactieve stoffen

UMC Groningen
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming van het UMCG is onlangs een scala aan nieuwe beeldvormende apparatuur in gebruik genomen. Het gaat om gammacamera’s, SPECT-CT en PET-CT camera’s, alsook om nieuwe beeldverwerkende apparatuur. Ook is een nieuw laboratorium gebouwd voor het produceren van radioactieve stoffen (radiofarmaca) volgens de kwaliteitseisen van GMP (Good Manufacturing Practice). Op donderdag 18 november wordt de vernieuwde afdeling feestelijk heropend.

Met de nieuwe apparatuur beschikt het UMCG over de meest uitgebreide en `state-of-the-art’ techniek voor beeldvormend onderzoek met radioactieve stoffen. Behalve een betere beeldkwaliteit en lagere stralingsdosis, biedt de nieuwe apparatuur voor patienten als voordeel dat het beeldvormend onderzoek veel sneller kan worden uitgevoerd. Onderzoek van het lichaam ten behoeve van kankerdiagnostiek, dat eerder
1,5 uur in beslag nam, vindt nu in minder dan 30 minuten plaats. GMP-faciliteit
De afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming beschikte tot nu toe over twee laboratoria waar radioactieve stoffen voor patientenonderzoek worden gemaakt. Nu is een derde laboratorium gebouwd, speciaal voor de productie van PET radiofarmaca, dat voldoet aan alle richtlijnen en kwaliteitseisen van GMP. Het UMCG is een van de eerste medische centra die hierover beschikt.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming is ook bezig met de installatie van een nieuw cyclotron voor de productie van radioactieve isotopen. Dit biedt de mogelijkheid om specifieke patientendiagnostiek te bedrijven die slechts op een paar andere plaatsen ter wereld ook mogelijk is.

De vernieuwing van de afdeling heeft ruim een jaar in beslag genomen en is gerealiseerd in nauwe samenwerking met leveranciers Siemens en von Gahlen. Bijzonder aan de samenwerking is dat deze zich naast de implementatie en ontwikkeling van nieuwe beeldvormende technieken ook richt op de ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca.

Beeldvormende technieken
Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van gammacamera’s, SPECT-CT en PET-CT camera’s. Het is een beeldvormende techniek waarbij een radioactieve `tracer’ (een radioactief isotoop gekoppeld aan een biologisch molecuul) wordt toegediend aan een patient. Deze stof verspreidt zich met het bloed door het lichaam en maakt – afhankelijk van de toegediende tracer – weefsels en biologische processen in het lichaam zichtbaar. De technieken worden onder meer toegepast bij hart- en vaatziekten, uiteenlopende hersenziekten en kanker.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming worden jaarlijks circa 16.000 scans gemaakt. Met de aanschaf van de nieuwe apparatuur is een investering gemoeid van circa 20 miljoen euro.