17 van de 10 duizend Nederlanders dakloos

0
280

Begin 2009 telde Nederland ruim 17,5 duizend daklozen van 18 tot 65 jaar. Dat komt overeen met 17  per 10 duizend inwoners in deze leeftijdsgroep. Het betreft mensen zonder vaste verblijfplaats die slapen op straat, in openbare gebouwen, in de laagdrempelige opvang of bij familie of vrienden. Hoewel de overgrote meerderheid van de daklozen uit mannen bestaat, zijn toch twee op de tien daklozen vrouwen. Vrouwelijke daklozen zijn, met ruim 30 procent, relatief vaak tussen de 18 en 30 jaar oud. Bij de mannelijke daklozen gaat het om 20 procent in deze leeftijdsgroep.Ook zijn de vrouwen minder vaak van niet-westers allochtone herkomst dan de mannen. Met een kwart was het aandeel niet-westerse allochtonen ook onder hen wel aanmerkelijk hoger dan bij de totale bevolking.

Dakloze vaak man, ongehuwd en tussen de 30 en 50 jaar
Daklozen zijn voornamelijk ongehuwde mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. Niet-westerse allochtonen zijn onder daklozen fors oververtegenwoordigd. Van de daklozen is 36 procent niet-westers allochtoon, tegenover 11 procent van de totale bevolking.

Een op de drie daklozen in de vier grote steden
Dakloosheid speelt vooral in de vier grote steden. Een op de drie daklozen verblijft in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Onder deze daklozen bevinden zich, vergeleken met die in de rest van het land, relatief meer ouderen en niet-westerse allochtonen.

Bron: CBS