BING: onderzoek seksuele intimidatie

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten – gaat haar onderzoeksexpertise en kennis van integriteit ter beschikking stellen bij onderzoeken naar seksuele intimidatie in het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat ‘seksuele intimidatie’ een relatief veel voorkomende vorm van ongewenst gedrag is: 10% van de vrouwen geeft volgens onderzoek aan dat zij wel eens geconfronteerd zijn met intimidatie op het werk en ruim een kwart van de leidinggevenden heeft zich wel eens schuldig gemaakt aan intimidatie. Onderzoeken naar seksuele intimidatie vereisen zeer specialistische kennis en ervaring. BING wil met dit initiatief haar specifieke expertise en ervaring op het terrein van intimidatie ook buiten haar traditionele ’thuismarkt’ beschikbaar stellen.

Van tijd tot tijd doen zich in een professionele werkomgeving incidenten voor die getypeerd kunnen worden als ‘seksuele intimidatie’. Naar aanleiding van klachten is het soms noodzakelijk dat onderzoek gedaan wordt naar de ernst en de omvang.

Het typeren van een klachtafhandeling als een onderzoek naar seksuele intimidatie werkt voor alle betrokkenen zeer stigmatiserend. BING spreekt daarom bij opdrachten van een onderzoek naar professioneel gedrag. Daarmede wordt niet alleen een neutraler etiket op het incident geplakt, maar wordt ook de reikwijdte van het onderzoek groter. Met die grotere reikwijdte wordt het beeld van het eventuele onwenselijke gedrag helderder. Niet de vraag of de baas tijdens een diner met zijn secretaresse bij hem thuis zijn handen kon thuishouden is dan belangrijk, maar de vraag of het professioneel was om haar bij hem thuis uit te nodigen, zonder haar te informeren dat zijn echtgenote afwezig was.

Irene Nijhof, coördinator bij BING van onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen: “Bij ongewenst gedrag is in het algemeen sprake van misbruik van een machtspositie. Maar je moet ook oog hebben voor de mogelijkheid dat de klager een valse rol speelt. De beschuldigde blijkt dan onverwachts zelf het slachtoffer te zijn.”
BING beschikt voor onderzoeken naar seksuele intimidatie over een team van 6 ervaren adviseurs met gedragskundige en forensische onderzoekservaring.

BING, gevestigd te Amersfoort, biedt Nederlandse gemeenten gespecialiseerde adviesexpertise, onderzoeksexpertise en een vraagbaakfunctie aan op het gebied van integriteit. Het bureau richt zich daarbij op organisaties met een publieke taak, wat borg staat voor specifieke branchekennis, verdieping van ervaringen en de mogelijkheid om duurzame relaties met de doelgroep te onderhouden. BING is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen