Vragenlijst gezocht om elektronisch dossier te evalueren

Een groot ziekenhuis vervangt in 2011 al haar oude softwareprogramma’s door één programma. Dan werken alle specialisten en  verpleegkundigen, de apotheek, de laboratoria en de radiologie voortaan  met hetzelfde elektronisch patientendossier (EPD). Dankzij de nieuwe software kunnen specialisten het EPD vanaf huis inzien. Dat geldt op termijn ook voor de patienten.

Deze maanden is de voorbereiding in volle gang. Afspraken worden gemaakt om oude data in de nieuwe software over te nemen. Vele professionals ontvangen een training in het gebruiken van de  nieuwe software. De leiding van het ziekenhuis heeft prof.dr. Guus Schrijvers gevraagd om de invoering van het nieuwe software te evalueren over deze drie vragen:

  1. Vinden de professionals dat zij voldoende werden voorbereid op de nieuwe software?
  2. Vinden zij de  nieuwe software gebruikersvriendelijker en ergonomisch aantrekkelijker?
  3. Verandert hun diagnostiek en behandeling, omdat ze makkelijker over meer informatie kunnen beschikken?

In literatuurbestanden als Pubmed en Medline zijn weinig of geen gevalideerde vragenlijsten te vinden voor Nederlands gebruik in een ziekenhuis. Daarom, beste nieuwsbrieflezer, deze vraag: beschikt u over zo’n lijst en hebt u die al een keer toegepast? Mag het Julius Centrum daarover beschikken? Zij zullen overal vermelden dat u de ontwerper was van de lijst. Desnoods kunnen ze een klein bedrag betalen. Stuurt u een mail naar Schrijvers op? a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl‘